Kes ei komposti, peab biojäätmed jäätmevedajale üle andma

1047
Üleni soojustatud kodukomposter HOTBIN MK mahutavusega 200 liitrit on mõeldud aastaringseks kasutamiseks. Foto: Taivo Prants

Valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmine kohustuslik kõikidel äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib köögi- ja sööklajäätmeid. Samuti korter- ja eramajadel, kus ei ole neid võimalik nõuetekohaselt kohtkompostida.
Kui tekkivaid biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ei ole võimalik nõuetekohaselt või mõttekas kompostida, tuleb need korraldatud jäätmeveo tingimustel tasuta jäätmevedajale üle anda.

Nõuded biojäätmete üleandmisel jäätmevedajale

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätme konteinerisse tuleb panna ainult biolagunevad jäätmed kas lahtiselt, paberkotis või täielikult biolagunevas kotis. Tavalises kilekotis ei tohi biojäätmeid panna konteinerisse. Konteineri hügieeni ja puhtuse tagamiseks vooderdab Ragn-Sells biojäätmete konteinerid biolaguneva kotiga. Vooderduskoti paigaldamine on tasuline, teenuse loobumiseks tuleb anda teada vedajale ja panna ise biolagunev kott. Koti saate soetada kaubandusest, näiteks Pakendikeskusest (Tartu, Turu 47). Võimalik on jäätmeid panna kohe väiksematesse biolagunevatesse kottidesse. Sel juhul pole konteineri vooderduskotti vaja.
Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete konteinereid tuleb tühjendada vähemalt üks kord kahe nädala jooksul, vältides konteinerite ületäitumist ning lõhnahäiringuid. Perioodil 01.10–30.04 on lubatud rakendada tühjendussagedust üks kord nelja nädala jooksul. Kui soovite kasutada ühist konteinerit, tuleb esitada valda ühiskonteineri kasutamise taotlus (vt kambja.ee/korraldatud-jaatmevedu).

Kompostimisel tuleb pidada kinni kindlatest nõuetest

Kompostimisel tuleb biolagunevad jäätmed kompostida tervisele ja ümbruskonnale ohutult nii, et see ei soodustaks kahjurite levikut. Komposti ei tohi panna jäätmeid, mis muudavad komposti taaskasutuskõlbmatuks. Kompostrid ja –aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt kahe meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti ning vähemalt kümne meetri kaugusel kaevust.
Tiheasustusaladel on lubatud kasutada ainult kinnist kompostrit. Hajaasustuses on lubatud kasutada aunkompostimist, kuid tuleks vältida lindude, loomade juurdepääsu.
Lahtiseid kompostreid ja aunad meelitavad ligi haiged metsloomi (rebaseid, kährikuid), kes loodusest toitu enam hankida ei suuda. Väljaspool jäätmevaldaja kinnistut on biolagunevate jäätmete kompostimine lubatud ainult kinnistu omaniku loaga. Biolagunevate jäätmete kompostimine ei tohi häirida kompostimiseks kasutatava kinnistu naabreid. Samuti tuleb komposteerimisel tagada, et toimuksid aeroobsed ehk hapnikuga osavõtuga toimuvad lagunemisprotsessid. Korrastamata, roiskuva, haisva, taimehaigusi levitava, keskkonnale ja inimese tervisele ohtliku ja mittesobivasse kohta rajatud kompostimiskoha peab kinnistu omanik omal kulul likvideerima.
Tiheasustusega piirkonnas peab olema kinnine komposter. Kompostimine ei välista võimalust kasutada biojäätmete tasuta äraandmise võimalust. Vajadusel saab igal ajal jäätmeid üle anda, teatades sellest jäätmevedajale. Soovikorral saate teavitada valda komposteerimisest e-keskkonnas. Teavitamisel tuleb lisada pilt kompostrist.

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed on võimalik ka tasuta üle anda

Biolagunevad aia- ja haljastujäätmeid (lehed, muru, väiksemad oksad) on võimalik kompostida või anda tasuta üle korraldatud jäätmeveo raames. Vedu toimub vahemikus 01.05–31.10 üks kord kuus. Haljastujäätmed peavad olema pakitud kuni 150 l läbipaistvatesse biolagunevatesse kottidesse, täidetuna kuni 10 kg. Veotellimus esitage e-posti aadressil tellimus@ragnsells.com ja kirjutage, millises koguses soovite haljastujäätmeid üle anda. Tellimuse esitamisel antakse teile teada täpne veopäev.
Tasu eest võetakse biolagunevad aia- ja haljastujäätmeid vastu Tartu linnajäätmejaamades. Biolagunevaid aiajäätmeid võetakse jäätmejaamas ühelt toojalt vastu maksimaalselt sõiduauto üks haagisetäis. Suurema koguse puhul tuleb aiajäätmed viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama kompostimisväljakule.

Ilusat kevadet ja edukat kompostimist

Taivo Prants
valla keskkonnaspetsialist

Kino maale
EelmineÕnnemaa töötajad kohtusid Koosal Tartumaa noorsootöötajatega
JärgmineTartu 2024 põhiprogrammi projekt „Peedist pesumasin“ avab esimese osanäituse „Kui aeg on kasin, siis leiuta masin“