-15.2 C
Kambja
Laupäev, 09.12.2023
Sildid Biojäätmed

Silt: biojäätmed

Köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogujad peavad teavitama kohtkompostimisest

Vallaelanikel on olnud aeg otsustada: kas annad köögi- ja sööklajäätmed jäätmevedajale üle või hakkad kompostima. Kambja vallas kehtib jäätmehoolduseeskirjast tulenev nõue, et kõik jäätmevaldajad peavad...

Kes ei komposti, peab biojäätmed jäätmevedajale üle andma

Valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete üleandmine kohustuslik kõikidel äri-, tootmis- ja ühiskondlike hoonetega hoonestatud kinnistutel, kus tekib köögi- ja sööklajäätmeid. Samuti...

Korraldatud jäätmeveost

1. veebruaril alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells. Hõlmatud on köögi- ja sööklajäätmed, vanapaber, pakendijäätmed (plast, metall, tetra), klaaspakendid (pudelid, purgid), suurjäätmed, aia-...

Ülevaatlikult uuest jäätmehoolduseekirjast

Kambja Vallavolikogu võttis juulikuus vastu valla uue jäätmehoolduseeskirja. Eeskirja uuendamise vajadus tulenes nii jäätmeseaduse nõuetest kui valla eesmärkidest edendada jäätmete liigiti kogumist. Riigihange uue...

Vallaelanikel on võimalik soetada soodushinnaga kiirkompostreid ja biojäätmete kogumise konteinereid

2023. aastast on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud seitse erinevat jäätmeliiki: toidujäätmed, segapakend, klaaspakend, paber- ja kartong, suurjäätmed, aia- ja haljastujäätmed ja segaolmejäätmed. Eramajadel on kohustuslik anda...

Algas kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite taotluste vastuvõtt

Taotlusi kodukompostri ja biojäätmete konteineri soetamiseks võetakse vastu infosüsteemis EVALD. Jagamise eesmärk on laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ja propageerida nende jäätmete kohapealset kompostimist...

Kodune kompostimine säästab loodust ja rahakotti

Iga aiapidaja teab, et lopsakad taimed vajavad viljaka mulla poolt pakutavat rammu. Väetavate omadustega komposti saab aga igaüks vähese vaevaga valmistada biojäätmetest. Eesti kodudes...

Kas sina juba eraldad kodus biojäätmed muust prügist?

2023 aastal muutuvad Kambja vallas jäätmeveo tingimused. Paljude inimeste jaoks tähendab see võimalust kodus biojäätmeid konteinerisse koguda või kompostida. Eesti kodudes tekib igal aastal 300...