Vallaelanikel on võimalik soetada soodushinnaga kiirkompostreid ja biojäätmete kogumise konteinereid

3314
Üleni soojustatud kodukomposter HOTBIN MK mahutavusega 200 liitrit on mõeldud aastaringseks kasutamiseks. Foto: Taivo Prants

2023. aastast on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud seitse erinevat jäätmeliiki: toidujäätmed, segapakend, klaaspakend, paber- ja kartong, suurjäätmed, aia- ja haljastujäätmed ja segaolmejäätmed.

Eramajadel on kohustuslik anda üle toidu- ja segaolmejäätmeid ning segapakendeid
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk toidujäätmeid tuleb üle anda konteineriga, mis on ka kõige mugavam ja odavam viis, sest jäätmete üleandmine on tasuta. Kui jäätmeid üle anda ei soovita, tuleb toidujäätmed oma kinnistul kompostida. Kompostimine toimub tiheasustusalal kompostriga, hajaasustusalal lubatud nõuetekohane aunkompostimine.

Korter- ja ridaelamutel on kohustuslik anda üle toidu-, segaolme-, paberi- ja kartongjäätmeid ning sega- ja klaaspakendeid
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ehk toidujäätmed tuleb üle anda konteineriga, mis on ka kõige mugavam ja odavam viis, sest jäätmete üleandmine on tasuta.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetabki Kambja valda, et soetada 250 kodukompostrit ja 50 biojäätmete konteinerit eesmärgiga laiendada biolagunevate jäätmete liigiti kogumist kortermajades ja propageerida nende jäätmete kohapealset kompostimist eramajades ning seeläbi vähendada biolagunevate jäätmete hulka segaolmejäätmetes.

Ühe kodukompostri hind on 280,668 eurot, millest 196,668 eurot tasutakse KIKi toetuse raames ning 84 eurot tasub kodukompostri ostja vallavalitsusele omaosalusena.

Biojäätmete konteineri hind on 37,2 eurot, millest 21,8 eurot tasutakse KIKi toetuse raames ning 15,4 eurot tasub kogumismahuti ostja vallavalitsusele omaosalusena.

Kodukompostrit saab taotleda järgnevalt :
1. Isik, kes on registreeritud Kambja valla aadressile, millele kodukompostrit taotleb.
2. Keegi teine oma lähedasele/tuttavale Kambja valda sisse kirjutatud isikule (näiteks laps, kes elab naabervallas, taotleb kodukompostrit oma emale). Vajalik on teada selle isiku isikukoodi, kellele kompostrit taotletakse.

Kodukompostreid jagatakse kuni kahe korteriga elamutele (sealhulgas üksikelamu ja paariselamu) ning biojäätmete konteinereid korteriühistutele.

Biojäätmete konteinerit saab kortermajale taotleda ainult korteriühistu juhatuse liige.

TÄIENDATUD 03.02.2023
Kiirkompostrite ja biojäätmete konteinerite jagamine on lõppenud!

Lisainfo valla keskkonnaspetsialistilt Taivo Prantsilt, 5919 3320, taivo.prants@kambja.ee

Projekti viiakse ellu heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega ja rahastatakse keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

 


Vaata lisaks:
Uus jäätmehoolduseeskiri toob kaasa mitmeid muudatusi jäätmete käitlemisel, 03.07.2022
Algas kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite taotluste vastuvõtt, 11.10.2022

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineSA Aarike Hooldekeskus otsib hooldusjuhti
JärgmineRahandusministeerium kutsub osalema kohalike omavalitsuste rahulolu uuringus