Mai Kelluke tutvustas huviharidust ja pakkus kultuuriprogrammi

98
Kunstitöötuba – vanaisal ja lapselapsel valmib hambapastamaal. Foto: Kersti Leis

Kevadlaat Mai Kelluke, mille idee autoriks ning peakorraldajaks on Kaupo Piirsalu koos projektimeeskonnaga, toimus Tõrvandis 7. mail.

Päeva üheks oluliseks osaks oli vallas toimuvate huvitegevuste ja -hariduse tutvustamine koos kultuuriprogrammiga. Projektimeeskonna töörühma eesmärgiks oli kaasa aidata huvihariduse tervikvaate ja sujuvalt toimiva kultuuri- ja haridusvälja kujundamisele vallas. Kohal olid Kambja Ignatsi Jaagu kool, Ülenurme muusikakool, MTÜ Õnnemaa pere- ja noortekeskused, MTÜ Solare tantsuklubi ja MTÜ Ekstravagansa.

Kambja Ignatsi Jaagu kooli kultuuriprogrammis esinesid solistid Liisa Tubin ja Lee Hinto, nende juhendajaks on Jana Käär. Kooli laadatelgis sai vaadata fotogaleriid huvitegevustest ja osaleda paelapunumise ja kandlemängu õpitoas, mida viisid läbi Ave Sillaste, Marika Lehiste ja Ulvi Unt.

Esineb Ukraina perede ja noorte ansambel. Foto: Kersti Leis

Ülenurme muusikakooli esindasid puhkpilliorkester dirigent Priit Rusalpea juhatusel ja laulustuudio laululapsed Ursel Oja juhendamisel, helindajaks oli Aare Varusk.

MTÜ Õnnemaa poolt esinesid kultuuriprogrammis individuaalse trummi- ja kitarriõppe noored Ken Koemetsa ja Toomas Pihlau juhendamisel; Kambja vallas elavate Ukraina emade ja laste ansambel – juhendajateks Galina Strelovska ja Kersti Leis, ansamblit saatis akordionil Vladimir Karjalainen ja trummidel Ken Koemets.

Laste jooga. Foto: Kersti Leis

Päeva moderaatoriks oli Õnnemaa kogukonnapraktikant Ege Emma Rohusalu Ülenurme gümnaasiumist. Noorsootöötaja Sandar Erik koos kogukonnapraktikandi Karl Andreas Puniste ja vabatahtliku Marian Onkeliga viisid läbi Mai Kellukese olümpia lastele ja noortele.

MTÜ Õnnemaa eestvõtmisel toimusid päeva jooksul ka mitmed töötoad. Kokkamist korraldas noorsootöötaja Kadriann Soe, kunsti töötuba juhendas Merileid Varep ja laste joogat juhendas Hanna Doronina.

MTÜ Solare tantsklubi laste esituses saime nautida põnevat tantsuprogrammi. Noori tantsijaid juhendab Grete Anete Karpov.

MTÜ Ekstravagansa treeneri Grete Palli juhendatud grupi esituses nägime meeleolukat zumbat eri põlvkondade tantsijate hoogsas esituses.

Lõõtsapillilugude ja lauluga kostitas kuulajaid Avo Paap Rõngust.

Eelpool nimetatud asutused pakkusid osalejatele inspiratsiooni, põnevaid näiteid ja praktilisi nippe huvitegevuse korraldamiseks ja koostööks, aga ka järgmistel teemadel: koostöövajadus ja väljakutsed huvihariduses ning selles õpitavate oskuste arvestamine tasemehariduses ja tööelus.

Lastevanematel ja peredel oli võimalus näha õppeaasta jooksul õpitut ja saada põhjalikum ülevaade sellest, millistes huvitegevustes on võimalik osaleda meie valla eri piirkondades.

KERSTI LEIS,
laada projektimeeskonna liige

 

Tänusõnad meeleoluka päeva eest

Päev enne emadepäeva toimus Tõrvandis kevadlaat Mai Kelluke. Ürituse reklaamides kõlas üleskutse üle pika aja üheskoos murule kokku tulla ja tõepoolest, tulijaid oligi palju ning see tegi rohkesti heameelt pikaks ajaks.

Lisaks käsitöö, taimede ja parimate paladega kauplemisele toimus samal päeval ohtralt teisigi tegevusi. Valla poolt olid korraldatud arengukava mõttetalgud, huvihariduse päev ja väikeste vallakodanike tervitamine koos hõbelusikate jagamisega. Vürtsi ja maitseid päevale lisasid Galina Strelovska ettevõtmisel ukrainlaste valmistatud road ja laval esitatud muusikalised etteasted. Südamlikud tänusõnad, et nad usaldasid korraldusmeeskonda ja nõustusid meiega koostööd tegema! Aitäh ka lahkele ilmataadile, kes kogu päeva lasi päikesel paista ja vihmapiiskadega üllatas alles siis, kui õhtul Kukerpillide esituses viimased lood kõlasid.

Tänan ürituse õnnestumise eest Kambja vallavalitsust ja kõiki, kes aitasid päeva elluviimisele kaasa. Aitäh korraldusmeeskonnale, kuhu kuulusid Liis Rosin, Kristi Kull, Maia Uibo, Kersti Leis ja Tauri Anni. Olulise panuse andsid juba mitmendat aastat Rahel Tamm, Marge Maidla, MTÜ Õnnemaa vabatahtlikud ja kogukonnapraktikandid, OÜ Olme vastutulelikud töötajad ning Tõrvandi spordihoone hing Heiki Sarapuu.

Kohtume järgmisel aastal samal ajal!

KAUPO PIIRSALU,
Tõrvandi kevadlaada korraldaja

 


Samal teemal:

Kino maale
EelmineKevadlaadal Mai Kelluke vahetati mõtteid valla tuleviku teemadel
JärgmineTõrvandist teele saadetud Transporter läks sõdima