Kevadlaadal Mai Kelluke vahetati mõtteid valla tuleviku teemadel

394
Valla arengukava mõttetalgutel vahetati aktiivselt mõtteid ja ideid tuleviku teemadel. Foto: Marko Ojakivi

Tõrvandi keskusalal peetud Mai Kellukese kevadlaadal toimusid ka Kambja valla arengukava 2020–2030 mõttetalgud, kus said osaleda kõik vallaelanikud.

Mõttetalgutel arutleti kuni 2030. aastani kehtiva arengukava teemadel ehk milliste täienduste ja muudatustega tuleb omavalitsusel praeguses olukorras arvestada, et vald oleks jätkuvalt konkurentsivõimeline elupaik kõikidele elanikele.

Arengukava uuendamist suunavad oma ala eksperdid

Talgutel osalenud pakkusid välja mitmed ideed ja ettepanekud, mida ja kuidas teha. Arvamused puudutasid hariduse ja noorsootöö, tervise ja heaolu, kultuuri ja kogukonna, vaba aja ja spordi, taristu ja elukeskkonna, ettevõtluse ja turismi ning valla juhtimise teemavaldkondi. Ettepanekute arendamiseks on moodustatud ka vastavad töörühmad, kuhu kuuluvad oma ala eksperdid.

Arengukava muutmise ja eelarvestrateegia uuendamise raames toimuvad arutelud ka vallavolikogus ja valdkondlikes volikogu komisjonides. Samuti korraldatakse avalik ideekorje valla veebilehel, töörühmades, komisjonides, volikogus ning arutelukoosolekud omavalitsuse erinevates piirkondades. Täiendavaid ettepanekuid saab esitada ka valminud arengukava ja eelarvestrateegia avalikul väljapanekul.

Arengukava paneb paika omavalitsuse arengu põhisuunad

Praegu toimuvad vallas mitmed olulised ehitus- ja arendustööd. Valmimas on Ülenurme gümnaasiumi spordihoone, toimuvad Tõrvandi põhikooli projekteerimistööd ning lõppenud kaasava eelarve hääletuse tulemuse põhjal asutakse ellu viima võidutöid.

Omavalitsuse arengukava on alusdokument, mille põhjal kujundatakse eelarvestrateegia ja iga-aastased eelarved. Lisaks sellele kinnitab arengukava omavalitsuse arengu põhisuunad.

Kambja vald soovib olla aastal 2030 inimestest lähtuv parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga omavalitsus, kus väärtustatakse elukestvat õpet, oma kultuurilist pärandit ning sportimisvõimaluste arendamist.

MARKO OJAKIVI,
valla kommunikatsioonijuht

 


Samal teemal:

Kino maale
EelmineRaamatukogurahvas läks metsale appi
JärgmineMai Kelluke tutvustas huviharidust ja pakkus kultuuriprogrammi