On aeg valla asjades sõna sekka öelda!

1010
Portree.
Argo Annuk

Praegu on vallas toimumas mitmed märgilised tegevused, mille eesmärk on kujundada omavalitsusest parim elupaik nii meie lastele, täiskasvanutele kui eakatele. Avatud on arutelu valla arengukava teemadel ning koostamisel valla uus üldplaneering.

Tegemist on sedavõrd oluliste dokumentidega, kuhu oodatakse vallakodanike tagasisidet. Selleks toimuvad kohtumised omavalitsuse erinevates paikades avalikel sündmustel ning oma ettepanekuid saab esitada valla kodulehel.

Mitmed olulised ettevõtmised on saanud alguse varasematest samalaadsetest ideekorjetest, mille vilju saamegi noppida alles mõne aja möödudes. Olgu selleks Tõrvandi põhikooli rajamine, Külitse veevärgi projekteerimine, kergliiklusteede võrgustiku laienemine. Keegi ei mõtle siin, kus need ideed omal ajal paika pandi, kuid need said esimese hoo just siis, kui elanikud nende vajalikkusest märku andsid. Seepärast on nüüd õige aeg öelda sõna sekka, mida ja kuidas vallas praegu teha. Tean, et meie elanikele meeldib käia ajaga kaasas ning elada keskkonnas, mis vastab nende ootustele.

Meie soov on olla tugev omavalitsus

Soovime olla sidusa keskkonnaga omavalitsus, kus meie linnalähedased tiheasumid on rohe- ja puhkealade võrgustiku abil koos hajaküladega ühtseks tervikuks seotud. Et aga valitud suunast kinni pidada, ootamegi vallaelanikelt aktiivset tagasisidet, kuidas vallaga seotud ootused ja lootused teoks teha. Oleme seepärast ka uude üldplaneeringusse kirja pannud, et kaitseme oma põllu- ja metsamaid ning kavandame vähem arendusalasid. Meie eesmärk on olla tugev omavalitsus, kes hoolib ja loob oma kodanikele võimalusi, mis väärtustavad haridust, ettevõtlikkust, pealehakkamist ja koostööd.

Need põhimõtted leiavad rakendamist ka valla arengukava läbivaatamisel. Ikka selleks, et toetada elukestvat õpet, oma kultuurilist pärandit ning sportimisvõimaluste arendamist. Terves kehas on terve vaim. Seepärast panustame oma taristu arendamisse ja võimaluste laiendamisse. Nii on tublisti peamurdmist arengukava töörühmadel, kes puutuvad kokku nii hariduse, tervishoiu, kultuuri ja kogukondade, vaba aja ja spordi kui ka ettevõtluse ja ettevõtlikkusega seotud teemadega.

Hea vallakodanik! Loodan, et ka Sinul on aega mõelda valla tuleviku peale ning leida võimalus tutvuda valla kodulehel toodud materjalidega ning anda tagasisidet, kuidas Kambja vallas edasi minna.

Argo Annuk,
Kambja vallavanem

 


Samal teemal:

Kino maale
EelmineTõrvandist teele saadetud Transporter läks sõdima
JärgmineAvatud uste päev Tõrvandi ja Ülenurme kooli aabitsalastele