Noortevahetusprojektiga Ungaris uusi oskusi omandamas

54
Õpetajad Pilleriin, Susan ja Laura (alt üles) koos Bulgaaria osalejatega ja vabatahtlikuga Prantsusmaalt. Foto: Pilleriin Vesi

21.-29. aprillil osalesid kolm Ülenurme gümnaasiumi õpetajat – matemaatikaõpetaja Pilleriin Vesi, väikeklassi õpetaja Laura Tammerand ning allakirjutanu – Erasmus+ projekti raames koolitusel Ungaris. Projekti teema ja eesmärgid olid enesearendus, noorte tööturg Euroopas ja ettevõtlikkus. Koolitusel osalesid noored viiest erinevast riigist – peale Eesti veel Bulgaaria, Hispaania, Kreeka, Ungari. Üheksa päeva sisse mahtus rohkesti erinevaid tegevusi ja uusi teadmisi, mida ka õpilastele tundides edasi anname. Tutvusime osalejariikide tööturu ja hariduse olukorraga – saime kinnitust, et Eestis on olukord haridusega väga hea. Võrreldes teiste riikidega on meie noortel rohkem valikuvõimalusi enesearenduseks ja eesti noortele antakse parema meelega võimalus enda tõestamiseks tööturul. Tegime läbi erinevaid tööintervjuusid, et mõista, kuidas kõige tulemuslikumalt endale töökoht haarata. Tuletasime meelde, kuidas seada saavutatavaid eesmärke ja kuidas oma aega efektiivselt planeerida. Peame mõlemaid nimetatud oskusi väga oluliseks, sest alustavate õpetajatena peame neid silmas pidama tunni planeerimisel ja ka isiklikus elus.

Lisaks väga mitmekülgsetele tegevustele avanes võimalus tutvuda ka Ungari eluoluga – külastasime linna nimega Székesfehérvár (proovige seda hääldada – sz hääldame s, s hääldame š, rõhuga tähtedel hääldame tähe ülipikalt), kus tutvustasime linna elanikele Erasmus+ võimalusi. Tutvusime ka loodusega – kanuutasime Velence’i järvel, ronisime mägedes ja tegime aardejahti rahvuspargis. Miniprojektide juures saime kasutada ka oma loovust. Selle käigus valmisid osalejate loodud kunstinäitus, kontsertetendus, lauamäng ja ajaleht.

Olles nüüdseks ise saanud kogemuse noortevahetusel osalemisel, oleme soovi korral valmis ka teistele valla koolide õpilastele rääkima, kuidas ka nemad saaksid sellistest projektidest osa võtta.

Täname Seiklejate Vennaskonna asutust meile seda võimalust pakkumast ning oleme tänulikud ka koolile ja vallale, kes suhtuvad positiivselt õpetajate arendamisse!

SUSAN SASORIN,
gümnaasiumi huvi- ja arendusjuht

Kino maale
EelmineÜlenurme gümnaasiumi õpilased olid edukad Eesti rahaolümpiaadil
JärgmineÜlenurme muusikakooli XXXI lend