Südamekuu Laululinnu lasteaias

126
Puuviljade kompimine Foto: Eleri Raju

Laululinnu lasteaias tähistati aprillikuus südamekuud. Terviseedenduse meeskonna eestvedamisel kaasati põnevatesse tegevustesse lapsed, lasteaia kollektiiv ning lapsevanemad. Igal nädalal oli oma teema ning teemapõhised ülesanded, mida vanemad koos lastega kodus teha said. Soinaste majas oli vanematele loodud pereväljakutse, kus iga päev avanes kalendris uus ülesanne (näiteks kehastusid lapsed hambaarstideks, et teha vanematele hambapesukontroll, või pidi jalutama perega Emajõe ääres, soovituslikult jäätis käes). Eerika majas korraldati lastele ja vanematele kilomeetrite kogumise rühmasisene võistlus. Lapsed läbisid koos vanematega omal valikul teekonnad ning lapsevanem teavitas rühmaõpetajat kogutud kilomeetritest. Rühmad premeerisid tublimaid.

Südamekuu esimene nädal keskendus hügieenile. Suuremat tähelepanu pöörati keha puhtusele ning hammaste tervishoiule. Mängiti erinevaid põnevaid mänge ning sõbratervituse abil saadi teada, kui kiiresti pisikud ühe käepigistusega edasi kanduvad. Soinaste maja külastasid Tartu tervishoiu kõrgkooli üliõpilased, kes rääkisid lastele südame tööst, näidates südame mulaaži. Soovi korral said lapsed kuulata oma rühmakaaslase ja enda südame tööd. Üliõpilased näitasid hambamulaažil, kuidas õigesti hambaid pesta, ning lapsed said ka ise õiget hambapesu proovida. Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi tudengite juhendamisel oli lasteaia saalis avatud Kaisukaruhaigla.

Teisel nädalal keskenduti liikumisele. Iga hommik algas mõnusa hommikuvõimlemisega. Kogu nädala olid mõlema Laululinnu lasteaia maja koridorides avatud põnevate ülesannetega terviserajad, mida kõik said läbida. Nädala olulisemaks sündmuseks kujunes tervisematk, mis oli kohustuslik läbida kõikidel rühmadel vastavalt vanusele ja võimetele. Koolieelikute rühmad läbisid 4,3 kilomeetri pikkuse matkaraja.

Kolmandal aprillikuu nädalal keskenduti toitumisele. Soinaste maja personalil ja lastel oli iga päev võimalus riietuda vastavalt etteantud värvile. Eerika majas toimusid iga päev hommikused vitamiiniampsud, mis kujutasid endast erinevate puuviljade degusteerimist. Toitumisnädala raames räägiti vee tähtsusest igapäevaelus ning rühmad valmistasid endale meelepärast maitsevett. Lisaks toimusid veel sellised põnevad tegevused nagu pähklite sorteerimine ja puuviljade pimesi äratundmine. Soinaste maja rühmades ringles ka eripedagoogi koostatud mängukast, milles leidus erinevaid tervisliku toitumisega seotud tegevusi, mida iga rühm sai terve päeva vältel õpetaja juhendamisel mängida. Nädala lõpetuseks toimus kõigis rühmades smuutipäev, mil rühmad valmistasid endale meelepäraseid tervislikke jooke.

Lehelinnud matkamas Foto: Mari Hummal.

Viimane nädal oli vaimse tervise nädal, mis oli lõõgastav kombinatsioon vaikuseminutitest, loovtantsust ning laste joogast. Maja töötajad said nautida massaaži. Eerika maja eripedagoogi initsiatiivil olid rühmasse loodud kiidudepuud, mille eesmärgiks oli tõsta esile positiivset käitumist. Lapsed said võimaluse märgata täiskasvanu toel rühmakaaslaste positiivseid edusamme ning neid selle eest tunnustada.

Südamekuul korraldati ka liikumise väljakutseid. Soinaste maja rühmad said ülesandeks läbida dendropargis igal nädalal kindel arv ringe. Kõige innukamad olid Pääsukesed, kes läbisid 22 kilomeetrit, mis teeb kokku 49 dendropargi ringi ühe kuu jooksul. Eerika maja lapsed läbisid ringe lasteaia pargis iga päev enne ja pärast mänguväljakule minekut. Üks tähistatud pargiring oli 400 m, kuu lõpuks läbisid kõik lapsed umbes 24 kilomeetrit.

Öökullide Kiidudepuud. Foto: Agnes Aasmäe

Lasteaia kollektiivi väljakutseks oli koguda kõndides, joostes või mootorivaba liikumisvahendit kasutades kuu jooksul võimalikult palju kilomeetreid. Enim kilomeetreid läbisid Soinaste majast Leevikeste õpetaja (478 kilomeetrit) ja Eerika majast Lehelindude õpetaja abi (228,88 kilomeetrit). Üheskoos kogusid Soinaste Laululinnud 3143,9 kilomeetrit, mis viiks linnulennult lasteaiast Prantsusmaale Atlandi ookeani äärde. Eerika Laululinnud kogusid üheskoos 1215,17 kilomeetrit, mis viiks linnulennult lasteaiast väikesesse mereäärsesse Mielno linna Poolas.

Peame oluliseks oma südamekuu traditsiooni jätkamist ning täname kõiki asjaosalisi olulise panuse eest!

KARL SULTS,
liikumisõpetaja

LIIS PINDIS,
eripedagoog

REGINA HALJAK-MÄESAAR,
õppealajuhataja

VIENO RJABOVA,
Eerika filiaali õppealajuhataja

Kino maale
EelmineVabatahtlikud seltsilised teevad tuju heaks ja meele rõõmsaks
JärgmineOtsimismäng ja metsamatk Kambja lasteaias