Ülenurme lasteaed suletakse remonttöödeks juulis

1500

Ülenurme lasteaed asub Ülenurme alevikus Lasteaia 6, alusharidust on siin antud alates 1979. aastast. 2006. aastal valmis lasteaiahoonele juurdeehitis, 2008. aastal taasavati uus rühm rekonstrueeritud ruumides, kus vahepeal oli tegutsenud Ülenurme käsitööselts. 2008. aastast on lasteaed seitsmerühmaline. Ruumides on tehtud igal aastal sanitaarremonti, kuid hoone vajab soojustamist ning tänapäeva nõuetega vastavusse viimist.

Vallavalitsus taotles lasteaia hoone remonttöödeks ning energiatõhususe parandamiseks vajalikke rahalisi vahendeid SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekt „Ülenurme munitsipaallasteaia energiatõhususe parandamine“ rahastati meetmest Kliima.1.1 „Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes“, taotlusvoorust „Lasteaedades energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine“ summas 335 525,00 eurot.

Nagu öeldud, on projekti eesmärk hoone energiatõhusamakas muutmine, seetõttu renoveeritakse lasteaia hoone terviklikult. Hoone renoveerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab ning toob kaasa paranenud sisekliima, mis on oluline laste tervisele ja heaolule. Energiatarbimise vähenemisega kaasneb ka keskkonda paisatava CO2 koguse muutumine. Renoveerimistööde raames soojustatakse laed, seinad, katus, põrandad, sokkel, paigaldatakse uued aknad ning renoveeritakse küttesüsteem. Lisaks rajatakse ventilatsioonisüsteem. Võetakse kasutusele taastuvenergia – katusele paigaldatakse PV paneelid.

Ehitustöid teostab OÜ Embach Ehitus, omanikujärelevalvet teostab OÜ Prodecoro. Hoone energiatõhusamaks muutmist toetas Eesti riik.

Lapsed paigutatakse remonttööde ajaks Tõrvandi alevikus Ringtee 1 asuva endise algkoolihoone ruumidesse. Loodame laste ja laste vanemate heale koostööle ja mõistvale suhtumisele.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale
EelmineJuulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad lisapuhkepäevi
JärgmineMõtisklusi nimetülist ja väärtustest