Aarike hooldekeskus rajas oma veetöötlusjaama

242

Veetöötlusseadmestik.Tänavu suvel rajatud veetöötlusjaama hoone ning sellesse paigaldatud joogivee puhastamiseks vajalik tehnoloogiline süsteem tagavad kvaliteetse joogivee Aarike hooldekodu klientidele, töötajatele ja kortermaja elanikele – veidi enam kui kolmveerandsajale tarbijale.

Kui seni paiknes Aarike puurkaev kaevurakkes ja oli maapinnaga tasa, siis nüüd ilmestab kaevu asukohta maapinnal nägus majake, millesse on rajatud veetöötlusjaam (aereerimissüsteem, doseerimissüsteem, rauaeraldusfilter, vajalikud pumbad, kogumismahuti, hüdrofor ja muud abiseadmed. Veetöötlusjaama rajamise peamiseks eesmärgiks oli vajadus saavutada Aarike puurkaevu joogivee rauasisalduse vastavus kehtestatud normile, mida seni ületati enam kui kaheksa korda.

Veetöötlusjaama rajamiseks eraldas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 36 821,20 €, Aarike hooldekeskuse omaosalus oli 6497,86 €.

Toivo Ärtis

Kino maale