9.9 C
Kambja
Pühapäev, 04.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja lasteaia köök sai kaasaegse ventilatsiooni

Kambja lasteaia köök sai kaasaegse ventilatsiooni

Ventilatsioon.Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toel rekonstrueeriti sel suvel Kambja lasteaia köögiploki ventilatsioon.

Kambja lasteaia köögiploki senine ventilatsioonisüsteem oli kasutuses alates hoone valmimisest 1986. aastal. Enam kui veerandsaja aasta eest rajatud süsteem ei olnud energiasäästlik, ei vastanud müra tasemelt tervisekaitse nõuetele ega taganud normidega kehtestatud õhuvahetuse hulka. Senise ventilatsioonisüsteemi väljatõmbe ventilaatori suur müratase ei võimaldanud ventileerida kööki laste lõunasel uneajal (kell 12.30 kuni 14.30), kuna müratase häiris laste magamist. Köögis puudusid väljatõmbel elektripliitide ja –ahjude kohal rasvapüüdurid, mistõttu saastas süsteem välisõhku.

Et Kambja lasteaia remont ja sisekliima parandamine on lülitatud prioriteetse tegevusena valla arengukavasse, koostas vallavalitsus projekti „Kambja lasteaia köögiploki ventilatsiooni rekonstrueerimine“. Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist eraldati projekti teostamiseks 18824, 80 €. Kambja valla omaosalus lasteaia köögiploki ventilatsioonisüsteemi rekonsrueerimise projektis oli 5000 eurot.

Köögiploki ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimise käigus paigaldati köögiruumi ventileerimiseks keldrikorrusele ventilatsiooniagregaat koos soojusvahetiga ning väljatõmbele paigaldati rasvapüüdurfiltrid. Köögiploki abiruumidesse rajati eraldi sissepuhkeväljatõmbe ventilatsioonisüsteem, et tagada normidele vastavat õhuvahetust.

Kambja lasteaia köögiploki rekonstrueerimise tulemusena saavutati ventilatsioonisüsteemi vastavus seadusega kehtestatud normidele, langes müratase ja paranesid köögipersonali töö- ja olmetingimused.

Mis on tehtud?

Kambja lasteaed Mesimumm on ehitatud aastal 1986.

Lähiminevikus on renoveeritud rühmaruume, elektrivarustussüsteem on valdavalt vahetatud, katus on renoveeritud (lisasoojustus, katusekatte vahetus), I ja II korruse aknad on vahetatud. Tulekahjusignalisatsioon ja turvavalgustus on paigaldatud, köögiseadmeid ja rühmaruumide inventari on uuendatud, õue on rajatud mänguväljakud.

Kaasajastamist on leidnud lasteaeda teenindava personali tööruumid.

Lasteaed on varustatud vajaliku infotehnoloogiga.

2009. aastal, kui regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi toel ehitati juurde seitsmes rühmaruum ja eraldati ruumid muusikalise- ja liikumistegevuse läbiviimiseks, paranesid laste hoiutingimused ja töötajate töötingimused. Uus rühmaruum pakub hoiuvõimalust 24 lapsele. Olemasolevaid ruume saab otstarbekamalt kasutada: paralleelselt võib läbi viia nii muusika- kui liikumistegevust.

Termoregulaatorid paigaldati radiaatoritele 2010. aastal.

Mis on kavas?

Valla eelarve ja struktuurfondide toetusel soovitakse järgmiste töödena teostada lasteaia välisfassaadi soojustamine ning välisuste ja soklikorruse akende vahetamine.

Toivo Ärtis

Loetumad