-3.2 C
Kambja
Laupäev, 20.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja külasaun läbis põhjaliku uuenduskuuri

Kambja külasaun läbis põhjaliku uuenduskuuri

Saunalava.Kambja saun, mida vallavalitsuse eestvõttel, kohaliku kogukonna liikmete, seltside ja ettevõtjate toetusel ning Tartumaa Arendusseltsi (TAS) rahastusel on viimastel aastatel hoole ja innuga remonditud, tegutseb alates augustist täielikult renoveerituna.

Uuenduskuuri käigus kaunilt ja maitsekalt korda tehtud ning tervisekaitse nõuetele vastavaks muudetud Kambja saun oli alles hiljuti väga nukras seisus nii ehituslikult kui tehnilise varustatuse osas. 1970. aastal rajatud hoone, mida viimati oli remonditud 1990. aastal, vajas hädasti kaasajastamist, sest pakutava saunateenuse kvaliteet muutus seal üha kehvemaks.

Soovides Kambja sauna jätkuvast hävimisest päästa, kogunesid vallavalitsuse, kohalike ettevõtjate ja mittetulundusühingute esindajad 2009. aasta aprillis nõupidamisele, et arutada vajadusi, koostööd ja võimalusi Tartumaa Arendusseltsi projektide läbiviimisel. Ühiselt otsustati, et Kambja külasauna rekonstrueerimine on hädavajalik.

Juba samal aastal valmis TASi rahastusel (toetus LEADER-meetmest „Kogukondade jätkusuutlikkuse arendamine ja tugevdamine“) sauna rekonstrueerimise projekt. Selle alusel korraldati hange ehitaja leidmiseks, kuid ka kõige odavam pakkumus – ligikaudu 1,6 miljonit krooni – ei olnud teostamiseks reaalne, sest tolle hetke rahalised võimalused seda ei lubanud. Seetõttu otsustati, et sauna renoveerimist alustatakse kõige hädavajalikumast: vahetatakse katus, aknad ja välisuksed ning soojustakse laed. Toetust saadi taas LEADER-meetmest.

Aastal 2011 taotleti ja saadi Tartumaa Arendusseltsilt toetust Kambja sauna kordategemise teiseks ja kolmandaks etapiks.

Kambjas saunatatakse naisi ja mehi eraldi ruumides. Sauna renoveerimise teise etapi käigus tehti korda nn naiste pool, kuid ka ühine trepikoda ning ees- ehk puhkeruum. Naistele mõeldud saunaruumides (1/2 hoonest) vahetati välja elektrijuhtmestik, valgustid, külma- ja sooja vee torustikud ning kanalisatsioonitorustik, leiliruumis remonditi sauna kerist ja ehitati uus lava, remonditi pesu- ja riietusruumid ja WC, põrandad kaeti keraamiliste plaatidega.

Rahastamise ja ehitamise kolmas etapp hõlmas meeste poole remonti ning oli viimane osa Kambja sauna rekonstrueerimise plaanist. Selle käigus vahetati välja ruumide elektrijuhtmestik, valgustid, külma- ja sooja vee torustikud ning kanalisatsioonitorustik, leiliruumis remonditi kerist ja ehitati uus lava.

Tartumaa Arendusselts eraldas Kambja külasauna teise ehitusetapi valmimiseks 19 100,70 € (kogukulu 24 698 €), kolmanda etapi toetuseks 18 437,60 € (kogukulu 23 747 €). Saunarenoveerimise teise ja kolmanda etapi kuludest kattis TAS 75%, Kambja valla omaosalus oli 25%.

Kambja sauna etapiviisilise renoveerimise kogumaksumuseks kujunes 66 212 € (veidi rohkem kui miljon krooni ehk oluliselt vähem, kui esialgses odavaimas tervikpakkumuses soovitud 1,6 miljonit kr). Tartumaa Arendusseltsilt laekus toetusena 50 862 € ja Kambja valla omaosalus oli 15 350 €.

Kambjas teostati edukalt koostööprojekt, mis võimaldab jätkata paljudele kogukonnaliikmeile vajaliku ja nende poolt kõrgelt väärtustatud saunateenuse osutamist senisest paremates tingimustes ja kvaliteetsemal tasemel.

Toivo Ärtis

Loetumad