-14.2 C
Kambja
Laupäev, 09.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu istungite arutlusteemadest

Ülevaade vallavolikogu istungite arutlusteemadest

Vallavapp.Kambja vallavolikogu istungid toimusid 27. septembril ja 25. oktoobril 2012.

Teemad:

 

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse maareformi seaduse sätete alusel Kalda tee maaüksuse Virulase külas pindalaga 0,12 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa (L).

Kambja valla arengukava aastateks 2007 – 2016 muutmine ja tegevuskava osas uue redaktsiooni kinnitamine

Vallavolikogu otsustas täiendada “Kambja valla arengukava aastateks 2007-2016” tegevuskavaga aastateks 2013 – 2016 ning kinnitas “Kambja valla arengukava aastateks 2007-2016” uue redaktsiooni.

Kambja valla eelarvestrateegia aastateks 2013 – 2016

Vallavolikogu otsustas vastu võtta “Kambja valla eelarvestrateegia 2013 – 2016” Kambja valla arengukava aastateks 2007 – 2016 osana.

Nõusoleku andmine kinnistute koormamiseks

Vallavolikogu andis nõusoleku Kambja vallale kuuluvate kinnistute (seitse kinnistut Kambja alevikus) koormamiseks tähtajatu isikliku kasutusõigusega AS Emajõe Veevärk kasuks avalikes huvides vajalike vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitamiseks, omamiseks ja hooldamiseks.

Vallavolikogu esindaja nimetamine Kambja põhikooli hoolekogusse

Vallavolikogu nimetas Kambja valla esindajaks Kambja põhikooli hoolekogusse Irma Drenkhani volikogu liikme volituste kehtivuse ajaks.

Kambja valla põhimääruse esimene lugemine

Vallavolikogu istungil oli esimesel lugemisel Kambja valla põhimääruse uus redaktsioon, mille koostamisel on lähtutud seadusandluses toimunud muudatustest.

Kambja vallavara valitsemise kord

Vallavolikogu määrusega kehtestati „Kambja vallavara valitsemise korra“ uus redaktsioon.

Toivo Ärtis

Loetumad