Tasuta õigusabiteenus vähekindlustatud isikutele

284

logo.Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) pakub tasuta õigusabiteenust vähekindlustatutele.

Teenus toimub Tartus kaks korda kuus. Järgmine nõustamispäev on 16. novembril 2012.

Teenus on klassikaline õigusabi – alates probleemi kaardistamisest / tööst dokumentidega kuni (vajadusel) õigusdokumentide koostamiseni (nt elatise hagi jms.)

Kui nõustamise tulemusena paistab, et inimesel vaja pöörduda kohtusse, siis abistame / juhendame riigi õigusabi taotluse koostamisel (et inimene jõuaks asjalikult ja kiiresti riigi õigusabi korras määratava advokaadiga koostööle). Vajadusel korduv kontakt – kõik sõltub probleemi keerukusest, mida oleks vaja ette võtta probleemi lahendamiseks (kui probleem veel õigusnõu abil lahendatav on).

Õigusvaldkonnad: kõik inimese igapäevase elukorraldusega kaasneda võivad õigusküsimused (perekond – elatis, eestkoste, suhtluskorrad; töösuhe, eluase, võlad – siis sageli ka täitemenetlus jne.)

Sihtgrupp: vähekindlustatud isikud /töötud, puudega isikud; pensionärid; pered, kus sissetulek pere liikme kohta jääb alla miinimumpalga; suured pered.

Nõustamiskoht asub Tartus (Peetri 26) sotsiaalteenuste keskuse „Iseseisev Elu“ ruumides.

Teenusele pääsemiseks vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonil 601 5122.

ÕTB-l on väga hea meel, et justiitsministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusel on ÕTBl võimalus osa oma teenusest ja panustamisest rakendada Lõuna-Eesti inimeste heaks.

Kino maale