11.9 C
Kambja
Neljapäev, 01.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTasuta õigusabiteenus vähekindlustatud isikutele

Tasuta õigusabiteenus vähekindlustatud isikutele

logo.Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) pakub tasuta õigusabiteenust vähekindlustatutele.

Teenus toimub Tartus kaks korda kuus. Järgmine nõustamispäev on 16. novembril 2012.

Teenus on klassikaline õigusabi – alates probleemi kaardistamisest / tööst dokumentidega kuni (vajadusel) õigusdokumentide koostamiseni (nt elatise hagi jms.)

Kui nõustamise tulemusena paistab, et inimesel vaja pöörduda kohtusse, siis abistame / juhendame riigi õigusabi taotluse koostamisel (et inimene jõuaks asjalikult ja kiiresti riigi õigusabi korras määratava advokaadiga koostööle). Vajadusel korduv kontakt – kõik sõltub probleemi keerukusest, mida oleks vaja ette võtta probleemi lahendamiseks (kui probleem veel õigusnõu abil lahendatav on).

Õigusvaldkonnad: kõik inimese igapäevase elukorraldusega kaasneda võivad õigusküsimused (perekond – elatis, eestkoste, suhtluskorrad; töösuhe, eluase, võlad – siis sageli ka täitemenetlus jne.)

Sihtgrupp: vähekindlustatud isikud /töötud, puudega isikud; pensionärid; pered, kus sissetulek pere liikme kohta jääb alla miinimumpalga; suured pered.

Nõustamiskoht asub Tartus (Peetri 26) sotsiaalteenuste keskuse „Iseseisev Elu“ ruumides.

Teenusele pääsemiseks vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonil 601 5122.

ÕTB-l on väga hea meel, et justiitsministeeriumi ja Euroopa Sotsiaalfondi toetusel on ÕTBl võimalus osa oma teenusest ja panustamisest rakendada Lõuna-Eesti inimeste heaks.

Loetumad