Vallavalitsuse istungilt 04.08.2022

173
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaal- ja keskkonnaküsimused. Kinnitati Tõrvandi Raamatukogu uued lahtiolekuajad. Langetati hangete ja ostumenetlusega ning vallavaraga seotud otsuseid.

Anti projekteerimistingimused Tõrvandi alevikus asuva Kummeli 1 ja Kummeli 22 kruntide kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks (hoonestusala suurendamine 10% ulatuses). Loobuti sh ehitisealuse pinna suurendamise 20%-lt 30%-ni toetamisest.

Nõustuti sundvalduse seadmisega Telia Eesti AS kasuks Kambja vallas Soinaste külas asuvatele Meremäe tee lõik 1 ja Rattasepa tee T1 kinnisasjadele. Otsustati mitte taotleda munitsipaalomandisse Lemmatsi külas asuvat, 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee, Nõlvaku tee 1, Nõlvaku tee 4, Nõlvaku tee 5, Kase ja Rebase kinnisasjade vahele jäävat katastriüksust tunnusega 28301:001:0725 pindalaga 674 m2.

Sõlmitud maa tasuta kasutamise lepingud:

  • KÜga Papli 8 Tõrvandi, KÜga Papli 9 Tõrvandi, KÜga Papli 10 Tõrvandi, KÜga Papli 11 Tõrvandi aadressil Ringtee lõik 1, Tõrvandi alevikus asuva kinnistu (katastritunnus 28301:001:0566) kasutamiseks tähtajaga 05.08.2022 kuni 05.08.2032 jäätmemajandusega seonduvateks tegevusteks
  • KÜga Ringtee 11 Tõrvandi aadressil Ringtee J3, Tõrvandi alevikus asuva kinnistu (katastritunnus 94901:001:0687) kasutamiseks tähtajaga 05.08.2022 kuni 05.08.2032 jäätmemajandusega seonduvateks tegevusteks

Sotsiaalküsimuste osas määrati toetusi sh sotsiaaltransporditeenuse eest.

Tõrvandi Raamatukogu lahtiolekuaegadeks kinnitati alates 1 septembrist:

  • E, T, N 9.30–17
  • K 10–19
  • R 8–13

Edukaks tunnistatud hankemenetlused:

  • „Biojäätmete liigiti kogumise edendamine Kambja vallas“ majanduslikult soodsaima pakkumuse esitaja hankes määratletud hindamiskriteeriumide kohaselt Kleenoil Eesti OÜ kogumaksumus 60 022,50 eurot käibemaksuta. Lepingu kestvus kuni 01.09.2022.
  • „Kambja valla teede pindamine 2022“ majanduslikult soodsaima pakkumuse esitaja hankes määratletud hindamiskriteeriumide kohaselt RoadWest OÜ kogumaksumus 173 228,74 eurot käibemaksuta. Lepingu kestvus kuni 30.09.2022.
  • „Moodulite rent lasteaiateenuse osutamiseks Kambja valla territooriumil“ majanduslikult soodsaima pakkumuse esitaja hankes määratletud hindamiskriteeriumide kohaselt Cramo Estonia AS kogumaksumus 739 080 eurot käibemaksuta. Lepingu kestvus 120 kuud.

Kinnitati ostumenetluse „Kambja valla teede pindamise OJV 2022“ tulemused ning telliti teede pindamise omanikujärelevalve Insten Projekt Oült, käibemaksuga maksumusega 2376 eurot.

Teadmiseks võeti informatsioon hankemenetlusest „Ruumide üürimine munitsipaallapsehoiuteenuse osutamiseks Kambja valla territooriumil“.

Vallavaraga seotud teemade osas otsustati korraldada elektrooniline enampakkumine Kambja vallale kuuluva korteriomandi Puiestee 3–6, Kambja alevik võõrandamiseks.

Keskkonnaküsimustes lubati jäätmevaldajatel asukohaga Haaviku tee 20, Külitse alevik ja Tartu mnt 18, Ülenurme alevik kuni 31.12.2022 segaolmejäätmete prügiveo tühjendamise sageduseks üks kord 12 nädala jooksul. Samuti loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks jäätmevaldaja asukohaga Kivijärve AÜ 6 Palumäe külas perioodil 01.09.2022–31.12.2022.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse meeskonda on oodatud jurist
JärgmineKedrafest Uhtil ootab taas savisõpru