Eakad sünnipäevalapsed Kambja vallas

307

III 2013

Punane roosiõis.

25.03 Alfred Laurits Raanitsa 101.

07.03 Matilda Mägi Kambja 88.

10.03 Valdo Raag Pühi 88.

26.03 Maimu Leib Kambja 87.

28.03 Olga Leesik Oomiste 87.

04.03 Leida Pent Rebase 85.

10.03 Vaiki Agarmaa Kambja 84.

10.03 Veera Kiho Lalli 81.

08.03 Valve Kõrvel Tatra 80.

08.03 Hele-Mall Petolai Visnapuu 80.

16.03. Nikolai Zaikin Paali 75.

23.03 Elmar Lõhmus Kodijärve 75.

08.03 Vello Veskioja Kõrkküla 70.

17.03 Valve Palusoo Vana-Kuuste 70.

30.03 Malle Ahu Suure-Kambja 70.

Kevadised õnnesoovid

kõikidele märtsikuu sünnipäevalastele

Kambja vallavolikogult ja vallavalitsuselt

Kino maale