Noored ja helkur, helkur ja noored

219

Helkuri kinnitamine jalakäijale.MTÜ Öökull tegevused Kambja Avatud noortekeskuses on järjest hoogu võtmas – noortel on palju tegemist ja tegemisi tuleb veel.

Aktiivse siblimise alustalaks on Noortekeskuse juures tegutsev NAF’i (Eesti avatud noortekeskuste kogukonna arengut toetavate noortealgatuste fond) projektikonkurss, kuhu igal noorel on võimalus oma projekt esitada.

Anete Pallon kirjutas projekti „Tee end nähtavaks!“, mille käigus viidi ellu erinevaid tegevusi: helkuriaktsioon Kambjas, helkurite näitus ning helkurite meisterdamine Noortekeskuses. Lisaks toetas Politsei- ja Piirivalveamet projekti 100 helkuriga, et saaksime need Kambjas jagada kõigile, kellel see puudub.

Projekti raames käis Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri töötaja Ly Brikkel meile rääkimas helkurite olulisusest ning ta õpetas, kuidas helkurit peab kandma. Sama infot pidime edasi rääkima inimestele, kellele helkureid jagama hakkasime. Ühisjagamine toimus 25. jaanuaril 2013. Olime usinad ja jagasime ära hulganisti helkureid – tervelt 76!

Noortekeskuses avati ka helkurinäitus, kuhu igaüks sai tuua oma helkuri.

Projekti tegevused jätkusid Noortekeskuses helkurite meisterdamisega. Igaühel oli võimalus meisterdada endale meelepärane helkur. Noored valmistasid väga omanäolisi helkureid!

Olid toredad ja seltskondlikud üritused, mis muutsid meid ühtsemaks. Ootame ka teisi noori ühinema meie lõbusate ettevõtmistega.

Merje Aavik

 

Kino maale