Ülenurme-Külitse kergliiklustee kavandamine on jõudnud järgmisesse arengujärku

447

Kinnitatud tulemuste põhjal asub Ülenurme-Külitse kergliiklusteed projekteerima OÜ Esprii, mille käigus võetakse ühendust teed läbivate kruntide omanikega.

Tartu lennuvälja teelõiku, kus hetkel puudub kergliiklustee, projekteeritakse parempoolsele küljele 2,5 meetri laiune kõvakattega tee pikkusega ca 4 km. Vasakpoolsele küljele Sambla tee ja Juuristiku tee piirkonnas on projekteeritava 2,5 meetri laiuse kõvakattega tee pikkuseks ca 170 m.

Valmiv teelõik laiendab maakonna kergliiklustee võrgustikku, pakkudes liiklejatele järjest mitmekülgsemaid võimalusi.

Osaliselt rahastatakse kergliiklustee projekteerimist ja rajamist maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest. Samast meetmest toetatakse Tartu rattaringluse laiendamist valla territooriumile.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineJalgpalliakadeemia Tartu Kalev kutsub treeningule
JärgmineVallavolikogu koguneb 31. augustil valima vallavanemat