Kuigi juba Tsaari-Venemaa ajal on olnud kirjeid, et toimis „Kambja walla wastastiku tuleõnnetuse kordadel awitamise selts“, siis Kambja Valla Vabatahtlik Tuletõrje Ühing asutati 1928. aasta augustikuul. Ühingu esimees oli Evald Virkus, sekretär Kaarel Juhani, laekur Julius Ennist, revisjonikomisjoni esimees Hendrik Olberg.

„Pühapäeval, 21. augustil pühitseb Kambja valla vabatahtlik tuletõrje ühing oma 10–ndat aastapäeva, mille tähistamiseks korraldatakse Suure-Kambja pargis ja Rahvamajas pidustused. Kambja valla vabatahtlik tuletõrjeühing on suuremaid organisatsioone vallas, kuna tema liikmeskonda kuulub üle 200 isiku.“ Nii kirjutas „Postimees“ 18. augustil 1938. aastal.

10. aastapäevaks oli ühingul tegevliikmeid mehi 124, naisi 48, noori 16 ja toetajaliikmeid 10. Mootorpritse oli üks, käsipritse oli kaks ja ühingul oli olemas veoauto Chevrolet.

Kuigi vahepealsed pikad aastad on ühingut vintsutanud siia- ja sinnapoole, siis 21. augustil 2018. aastal seda artiklit kirjutades võime uhkusega öelda, et traditsioon, mis on alguse saanud 90 aastat tagasi, on jätkuvalt jõus ja tegev. Ühing ei kanna enam küll sama nime ja Kambja komando tegutseb MTÜ Tõrvandi Päästeseltsi all, kuid vabatahtlik komando on Kambjas alles ja toetab kutseliste päästjate tegevust. Nende pikkade aastate jooksul on muutunud palju – raske käsitöö on välja vahetanud moodne ja uus tehnika. Teadmised tule kustutamisest on arenenud ja kasutusel on kiired moodsad vahendid nagu tulekustutid, tuletekk ja ümber ega üle ei saa väga olulisest suitsuandurist, mis nii mõnigi kord on aidanud ennetada suuremat õnnetust ning võimaliku tulekahju juba eos kustutada aidanud.

Selle pika järjepidevuse tagamisel on ühe osa tööd teinud ära Jüri Toomiste, kes on Kambja komando ajalugu uurinud ning sellest põneva materjali kokku pannud. Jüri on ka meie liikmetest see, kes praegu väga suure osa panustab tulekahjude ennetamisse. Kui Kambja vallas vabatahtlik päästja uksele koputab ja uurib, kas teil suitsuandur on ning soovib seda kontrollida, siis see on ilmselt Jüri.

Praeguses Kambja komandos on koos Jüriga vabatahtlikke päästjaid kokku 5, kes suure paakautoga appi tõttavad. Liikmete arv ei ole küll sama aukartustäratav, kui see oli ühingu 10. aastapäeval, kuid meil on veel natuke aega, et ühingu 100. aastapäeva samaväärilise liikmeskonnaga tähistada. Tehnika osas võime küll öelda, et see on meil praegu palju suurem ja võimsam kui 90 aastat tagasi. Hetkel on Kambja komando käsutuses paakauto Volvo, mille paak mahutab 13 tonni vett.

Traditsioonide hoidmisel aitab meid väga palju Kambja vallavalitsus, kes toetab meie tegevust igati!

Hoiame jätkuvalt traditsioone Kambja valla vabatahtliku pääste tegevuses ja soovime kõigile palju õnne ühingu 90. aastapäeval ning rahulikku aastat!

Kohtume 100. aastapäeva paraadil!

TOOMAS ARUMÄGI,
MTÜ Tõrvandi Päästeselts juhatuse liige

Kino maale
EelmineTegus suvi ja lähenev sügis Aarike Hooldekeskuses
JärgmineKambjas peeti memme-taadi pidu