Kammeri koolilaste tasutasõidutõendid

203

Sotsiaalnõunik Heli Jaamets palub Kammeri lapsevanematel, kes soovivad oma lastele koolisõiduks tasutasõidutõendeid, saata sellekohane avaldus Kambja vallamajja 20. augustiks. Hilisemal puhul võib juhtuda, et kooliaasta esimeseks päevaks ei jõua me seda tõendit hankida.

Kino maale