Kambja Ignatsi Jaagu Kool võtab konkursi korras tööle

ERIPEDAGOOGI (1,0 ametikohta)

Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi kutse, ta on hea suhtleja ja koostööaldis.

Tööleasumine esimesel võimalusel tähtajatu töölepinguga.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 25. novembriks 2022 e-posti aadressil kool@kambja.edu.ee.

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA (0,8 ametikohta, poisterühmad)

Sobival kandidaadil on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse, ta väärtustab meeskonnatööd ja edendab sportlikku eluviisi.

Tööleasumine 1. detsembril 2022 tähtajatu töölepinguga.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 18. novembriks 2022 e-posti aadressil kool@kambja.edu.ee.

Lisainfo telefonil +372 5450 2161 (Marika Karo), www. kambja.edu.ee.

Kino maale
EelmineNaisansambel Lüüra Lõuna-Eesti tuuril
JärgmineKestab 2023. aasta kaasava eelarve ideekorje