Esitada saab 2023. aasta kaasava eelarve ideid

657
2022. aasta detsembri alguses avati Soinaste külaplatsi mänguväljak. See sai teoks tänu kohalike elanike initsiatiivile, kes esitasid idee 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletusele. Foto: Marko Ojakivi

31. jaanuarini saab esitada 2023. aasta kaasava eelarve ideid veebis, paberkandjal või e-posti teel.

Ideid saab esitada kaasava eelarve kodulehel. Samuti saab saata ettepanekuid paberkandjal Kambja Vallavalitsusse (Pargi 2, Ülenurme) kui Kambja teenuskeskusesse (Kesk 2, Kambja) või e-posti teel vald@kambja.ee.

Idee esitamisel peab olema märgitud

  • nimetus (lühidalt sisu kokkuvõttev kirjeldus)
  • esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress)
  • eesmärk ja kirjeldus (mida soovitakse idee elluviimisega saavutada, kellele see on oluline ja kuidas toimub elluviimine, miks on selle teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline)
  • sihtrühm (kes on teostamisest peamised kasusaajad)
  • eeldatav maksumus (hinnanguline või pakkumusel põhinev maksumus)
  • muu oluline info (info, mida esitaja peab vajalikuks välja tuua)

Ideede hindamiseks ja valimiseks moodustatakse komisjon, kes hindab esitatu teostatavust (ajalisest, rahalisest ja tehnilisest aspektist) ja vastavust kaasava eelarve tingimustele. Vallavalitsus võib teha ideede autoritele ka ettepaneku idee kohendamise osas.

Valitud ideid tutvustatakse ja pannakse rahvahääletusele, kus saavad osaleda ainult vallaelanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kambja vald. Juhul kui kodanik ei ole veel registreeritud valda, kuid soovib osaleda hääletusel, siis tuleb sisestada elukoha andmed aadressil rahvastikuregister.ee.

Rahvahääletuse tulemusena viiakse ellu enim hääli saanud idee või ideed, mille kogumaksumus on 75 000 eurot.

Kui hanke tulemusel selgub, et idee või ideede elluviimise maksumus ületab eelarves ettenähtud  rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kui ettepaneku esitaja ei soovi võimalust kasutada, siis teostatakse ideede nimekirja paremusjärjestuses järgmine ettepanek.

2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse võitis ettepanek kaasajastada Poldrijärve matkarada, et rajada sinna supluskoht, vaatetorn ja lõkkeplats. Samuti toetati Soinaste külaplatsile mänguväljaku rajamist. Kokku hääletas esimesel kaasava eelarve hääletusel 1614 vallakodanikku.

Lisainfo: Kristi Kull, Kambja Vallavalitsuse arendusjuht, 527 6413, kristi.kull@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu 16.11.2022 istungilt
JärgmineVallavolikogus langetati mitmeid tulevikku suunatud otsuseid