Hea tahe, huvid ja motivatsioon leidsid üksteist

950
Foto: Martin Jaondi

See oli kevadel, kui mulle helistas Lions Club Ülenurme eelmise hooaja president Timo Marjamägi sooviga kohtuda. Timo pöördus minu kui Ülenurme gümnaasiumi spordiklubi (ÜGSK) juhatuse liikme poole ettepanekuga spordiklubi toetamiseks.

Timoga kohtumise järel jõudsime järeldusele, et pole mõtet umbisikuliselt kogu klubi toetada. President nõustus minu ettepanekuga toetada sihtsuunitlusega mõnda klubi juures harjutavat lootustandvat noort; vallavalitsus on niigi viimastel aastatel aina hoolivamalt ja suuremate summadega ÜGSK-d toetanud, kooliga koostöös oleme lahendanud lihtsamad olmelised probleemid. Olulisem oleks tugisüsteemidega toetada mõnda eriti silmapaistnud noort. Mina pakkusin välja Uhti noormehe Lauri Lopi. Alati sihikindla ja mõtestatud tegevusega tähelepanu pälvinud Lauri lõpetas kaks aastat tagasi Ülenurmes põhikooli kiitusega, väga hea õppeedukus on jätkunud ka Tamme gümnaasiumis. Suure pere liikmena pole noormehel ehk maksimaalseid võimalusi isikliku lisavarustuse hankimiseks.

Seitse aastat järjekindlat harjutamist-võistlemist on taganud Laurile ka arengu. Noormeest ootab järgmisel kevadel gümnaasiumi lõpetamine ja kõrgkoolis haridustee jätkamine. See on noore kujunemisjärgus sportlase isiku kujunemises kriitiline aeg. Paljud ei näe selles vanuses enam motivatsiooni jätkamiseks, kuna pole piisavalt vahendeid, ei ole ka tavapäraseid treeningutingimusi. Mitmed noored on just ülikooli esimestel kursustel valinud kergema tee – kõrgete sportlike saavutuste taotlemise asemel valinud harrastussportlase mugavama, samas vähem atraktiivse ja perspektiivitu tee.

Timo ütles, et teeb vastava ettepaneku klubile järgmisel koosolekul. Ilmselt suutis ta klubi veenda 1. klassi laskuri toetamise mõttekuses. Igatahes positiivne vastus Laurile isikliku võistlusvarustuse ostmiseks tuli kiiresti. Kiiresti leidsime ka sobiva Kurt Thune firma maailma tipptasemel ekspert-klassi varustuse, vahendajaks OÜ Snaiper.

Foto: Martin Jaondi

Juba esimese võistluse järel saime rõõmustada ja veenda kõiki toetajaid valiku õigsuses. 8. juulil rõõmustas noormees meie klubi hõbemedalivõiduga Eesti juunioride (kuni 20-aastased) meistrivõistluste püssiharjutuses 3*40 lasku (põlvelt-, lamades- ja püstiasend) tubli isikliku rekordiga, taas kord 1. klassi normi ületava 1105 silmaga. Ühe korraga oli lisatud isiklikule rekordile peaaegu poolsada silma!

Omavanuste (A-klass, kuni 18-aastased) seas on Lauril tänavu kolm võistkondlikku Eesti MV medalit. Juunioritele eraldi võistkonnaharjutusi ei olnud. Ka peale suviseid meistrivõistlusi on hea areng jätkunud. Viimati Läti ühel olulisemal rahvusvahelisel mõõduvõtmisel – IX Ilgonis Freimanise mälestusvõistlusel Dobeles sai Lopp meeste arvetuses lamadesharjutuses 580 silmaga 7. koha ning õhupüssiga jälle „isiklikuga“ – 591,1 silma, 6. koha.

10. septembril LC Ülenurme uue, 2017/2018. hooaja avakoosolekul olime Lauriga koos sponsoritele külalisteks „täies varustuses“. Ühine rõõm õige valiku üle on piltideltki näha.

Tänan Lauri ja Ülenurme GSK nimel Ülenurme laionsite velisid tehtud investeeringu ja usalduse eest!

AIVO ROONURM,
lasketreener,
ÜGSK juhatuse liige

Kino maale
EelmineMu süda, ärka üles
JärgmineÕpikogukonna käivitamine Laululinnu lasteaias