Oleme jõuludeks valmis!

Kambja Ignatsi Jaagu koolis süüdati jõulupuul küünlad.

159

5. detsembri hommikul süütasime üheskoos kooli jõulukuusel küünlad, tegime kokkuvõtteid 1. trimestri tulemustest, tunnustasime tublimaid, kuulutasime välja kooli töötajate valitud trimestri õppurid ning kuulasime meeleolukat jõulumuusikat muusikastuudio lauljate, pillimängijate ja poistekoori esituses.
I trimestri toimetamistest väärivad esiletõstmist sügisese spordinädala üritused, Rakett69 laager, KIKi ja Metsanduse Arendamise Ühingu rahastatud õppekäigud looduskaunitesse paikadesse, 4.–6. klassi õpilaste ühine teatriskäik, isadepäeva tähistamine ning veel palju muudki.

Hea meel on ka selle üle, et kooli 191st õpilasest olid tunnistusel ainult väga head ja head hinded ligikaudu pooltel ehk 93 õpilasel. Ainult väga headele hinnetele õppijaid oli 19 ehk 10% kõikidest õpilastest. Väga hea õppeedukuse poolest paistsid teiste seas silma 5. klass ja 9. klass, kus headele ja väga headele hinnetel õppijaid oli üle poole. Eriti väärib sel trimestril esiletõstmist 5. klass, sest lisaks edukale õppimisele iseloomustab klassi ka eeskujulik käitumine.

Vallavalitsuse stipendiumi määras õppenõukogu 20le III kooliastme õpilasele, kellel olid tunnistusel üksnes väga head ja head hinded ning käitumine eeskujulik või hea.

Teeme 1. trimestrist kokkuvõtte enamasti nigulapäeva (6. detsember) paiku. Sel päeval tõi Püha Nikolaus headele lastele pähkleid ja komme ning halbadele andis vitsa. Meil vitsa vaja ei lähe, aga maiustusi ja tänusõnu jagasime nigulapäeva vaimus tublidele konkurssidel ja võistlustel osalenutele küll.

Luule- ja etlusvõistlustel osalenud:

 • Egert Anni (2. klass) – Tartumaa Luulekonkurss 1.-4. klassile
 • Robert Meus (3. klass), žürii eripreemia – Tartumaa Luulekonkurss 1.-4. klassile
 • Misell Roos (4. klass) – 4. klasside Tartumaa ettelugemisvõistlus
 • Grete Anni (4. klass) – vabariiklik kirjandusfestivali luulevõistlus
 • Kermo Koort (6. klass) – vabariiklik kirjandusfestivali luulevõistlus
 • Kendra Sard (9. klass) –äramärkimine –vabariiklik kirjandusfestivali luulevõistlus
 • Marta Kurvits (9. klass) – 3. koht Tartu noorte luuleprõmmil ja 1. koht maakondlikul Koidula etlusvõistlusel

Rahvusvaheliselt olid väga edukad kooli noortel maadlejad:

 • Sören Siimpere (5. klass) – 3. koht rahvusvaheline maadlusturniiril Rootsis

Mikk Tubin (5. klass) – 6. koht rahvusvaheline maadlusturniir Iisraelis.

Juba neljandat aastat valisid õpetajad ja kooli töötajad trimestri õppuri, kes on oma ettevõtlikkuse ja sihikindlusega teistele eeskujuks.
Trimestri õppuri austava tiitli 1. trimestri tegemiste eest said:

 • I kooliaste: Gettel Abarenkov ja Ivan Shovkovyi (3. klass)
 • II kooliaste: Raner Krehhov (6. klass)
 • III kooliaste: Argo Paulson (7. klass) ja Kristina Mark (8.a klass)

Aitäh kogu kooliperele tegusa 1. trimestri eest ja rõõmsat jõuluootust!

Marika Karo
Kambja Ignatsi Jaagu kooli direktor

Kino maale
EelmineMaadluslapsed edukad Tartumaa meistrivõistlustel
JärgmineKohtumiseni kohtumisel kirjanik Olev Remsuga