Vallaelanikud saavad kandideerida rahvakohtunikuks

595
Tartu Maakohtusse otsitakse rahvakohtunikke. Foto: Marko Ojakivi

Kambja Vallavolikogu ootab vallaelanikke kandideerima Tartu Maakohtu rahvakohtunikeks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Kambja vallas (rahvastikuregistri andmetel vähemalt üks aasta), kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

 • süüdi mõistetud kuriteo eest
 • pankrotivõlgnik
 • tervise tõttu sobimatu
 • omanud püsivat elukohta alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks
 • kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses
 • kaitseväeteenistuses
 • advokaat, notar või kohtutäitur
 • vabariigi valitsuse liige
 • valla- või linnavalitsuse liige
 • vabariigi president
 • riigikogu liige

Sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad toodud tingimustele, palume hiljemalt 1. veebruariks 2023:

1) saata digitaalselt allkirjastatud kandideerimisankeet e-postiga aadressil vald@kambja.ee (ankeedi saab SIIT);
2) saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga: Kambja Vallavalitsus, Pargi 2, Ülenurme, 61714 Kambja vald;
3) tulla vallamajja Ülenurme alevikus Pargi 2 või teenuskeskusesse Kambja alevikus Kesk 2.

Kambja Vallavolikogu esitab Tartu Maakohule kaheksa rahvakohtuniku kandidaati.

Lisainfo: www.kohus.ee/eesti-kohtud/kohtunikud/rahvakohtunikud

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 21.12.2022
JärgmineAvatakse ümberehitatud Ülenurme spordihoone