Vallavalitsuse istungilt 21.12.2022

232
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu, maa-, sotsiaal- ning haridusküsimused. Otsustati maksta toetusi mittetulundusühingule ja korteriühistutele.

Antud projekteerimistingimused

 • Tõrvandi alevikus Papli 4 moodullasteaia projekteerimiseks
 • Uhti külas asuvale Luha maaüksusele jäätmekäitlushoone püstitamiseks

Antud ehitusload

 • Külitse alevikus Lennuvälja tee 29 kahe korteriga elamu püstitamiseks
 • Laane külas Sambla tee 8 üksikelamu püstitamiseks
 • Reola külas Mingi tee 5 laohoone püstitamiseks
 • Reola külas Varese maaüksusele tööstushoone püstitamiseks
 • Lepiku külas Põdra tee 1 suvila rajamiseks
 • Lalli külas Varesemäe päikeseelektrijaama rajamiseks
 • Soinaste külas Tamme 10 vedelgaasipaigaldise rajamiseks
 • Soinaste külas Tolga 22 üksikelamu püstitamiseks
 • Tatra külas Männisalu abihoone püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Papli 4 moodullasteaia püstitamiseks
 • Tõrvandi alevikus Tõrvandi tee 11a abihoone püstitamiseks

Antud kasutusload

 • Uhti külas Nõlva tee 4a/2 kinnistule püstitatud ridaelamule
 • Soinaste külas Kiire 1 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Soinaste külas Kiire 13 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Tõrvandi alevikus Kõivu 1 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Ülenurme alevikus Nõmmiku 6 kinnistule püstitatud ridaelamule
 • Reola külas Mäe kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Uhti külas Männisalu kinnistule püstitatud üksikelamule

Määratud jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed vastavalt maakorralduskavale

 • Külitse alevikus asuv Ojasoo tee 13
 • Soinaste külas asuv Tõrvandi tee 50

Sotsiaalküsimustes lõpetati hooldus hooldatava surma tõttu ning hooldajale hooldajatoetuse maksmine. Hooldatavale määrati uus hooldaja ning lõpetati senisele hooldajale hooldajatoetuse maksmine. Makstakse välja ühekordsed tervise-, pere- ning kriisiolukorra toetused.
Vallavalitsuse poolt otsustati tasuda igakuiselt isikute hooldamise eest: SA Aarike Hooldekeskus, SA Rõngu Hooldusravikeskus, SA Hooldekodu Härmalõng.

Eraldati 2022. a valla eelarvest ühekordset toetust summas 3000 eurot mittetulundusühingule MIKSTEATER Lauri Räpi näidendi „Marakratt ja kesköine raamatukogu“ autoritasu tasumiseks ning lavale toomiseks valla sünnipäevanädalal.

Nõustuti Kambja valla koolide töötajate, kelle töökoha eripära seda võimaldab, põhipuhkuse pikendamisega 7 kalendripäeva võrra, s.o 28 kalendripäevalt 35 kalendripäevani, alates 01.01.2023.

Kinnitati aruanded ning makstakse välja toetussummad Tõrvandi alevikus Papli 8 korteriühistule jäätmemaja ehitamise toetus summas 2181,80 eurot, Papli 9 korteriühistule jäätmemaja ehitamise toetus summas 727,30 eurot ning Papli 11 korteriühistule jäätmemaja ehitamise toetus summas 1090,90 eurot. Võeti vastu, Papli 10 korteriühistu avaldus ühistaotlusest loobumiseks.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambjasse toob veebruarist postiteenused personaalne kirjakandja
JärgmineVallaelanikud saavad kandideerida rahvakohtunikuks