Jätkuvad tööd Poldrijärve matkaraja lõplikuks välja arendamiseks

271
Poldrijärve matkaraja II etapi arendus. Allikas: Maa-amet

Jätkuvad tööd 2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse võitnud Poldrijärve matkaraja lõplikuks välja arendamiseks.

Poldrijärve matkarada on rajatud enam kui aasta tagasi kohalike elanike eestvedamisel. Rada asub Aardla järve kaitseala vahetus läheduses. Selle pikkuseks on ligi 6 km ning see algab Ülenurmel Männiküla bussipeatusest.

Selleks, et kohalikud elanikud veedaksid tervislikult matkarajal üha enam aega, on ehitatud liikumist hõlbustavad sillad, osaliselt on kaetud rada puiduhakkega ning kevadest sügiseni niidetakse regulaarselt jalgteed.

Lähiajal paigaldatakse matkraja II etappi istumispingid ja infostend. Lõkkekohta ning varjualust tulenevalt ehituskeeluvööndist ei rajata.

Hetkel käivad ettevalmistööd supluskoha rajamiseks sh eelnevalt on puhastatud jõgi setetest.

Linnuvaatlustorni rajamise osas oodatakse Keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) vastavat luba. Peale seda soovitakse maa omaniku RMKga sõlmida kokkulepe vaatlustorni rajamiseks. Seejärel on võimalik alustada torni projekteerimistöödega.

Möödunud aasta kaasava eelarve võidutöödest toetati samuti Soinaste külaplatsile mänguväljaku rajamist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 08.02.2023
JärgmineRühmatreeningute päev Ülenurme spordihoones