Vallavolikogu võttis vastu 2023. aasta eelarve

457
Kambja Vallavolikogu istung 22. veebruaril 2023 Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

22. veebruaril 2023 toimunud Kambja Vallavolikogu istungil võeti vastu käesoleva aasta eelarve, mille kogumaht on 41 453 898 eurot. Möödunud aastaga võrreldes kasvab eelarve 25,8%.

„Aasta suurimad investeeringud lähevad taas haridusse, kus fookuses on nii Tõrvandi Koolile õppehoone ehitamine kui ka ettevalmistustööd uue lasteaia rajamiseks. Nende sammudega soovime leevendada kooli- ja lasteaiakohtade nappust meie vallas. Samas on eelarves märkimisväärselt kasvanud ka kulutused vallateede hooldamiseks ja rekonstrueerimiseks, kus tahame teede kvaliteeti oluliselt parandada. 2023. aastal tuleb seetõttu uuesti projekteerida mitmed valla jaoks tähtsad teed, et nende ehitusega järgmisel aastal edasi liikuda,“ sõnas vallavanem Illari Lään.

Põhitegevuse tulud on 2023. aastal 29 007 400 eurot, mis võrreldes 2022. aastaga on kasvanud 13%. Suurimaks tuluallikaks on maksutulu sh üksikisiku tulumaks 19 961 215 eurot. Riigilt ja muudelt institutsioonidelt saadavaid toetusi on planeeritud 7 247 087 eurot. Tulu kaupade ja teenuste müügist on arvestatud 1 790 398 eurot. Muude tuludena on kavandatud 8700 eurot.

Põhitegevuse kulud on käesoleval aastal 27 422 996 eurot. Antavad toetused on planeeritud kokku 1 254 344 eurot, sh sotsiaaltoetused kokku 449 391 eurot ning sihtotstarbelised eraldised juriidilistele ja füüsilistele isikutele kokku 804 953 eurot. Muud tegevuskulud on kavandatud 26 168 652 eurot, sh personalikulud 15 020 939 eurot, majandamiskulud 11 133 713 eurot ja muud kulud 14 000 eurot.

Investeeringuteks on kavandatud 13 149 900 eurot. Suurimaks investeeringuobjektiks on Tõrvandi Kooli püstitamine, milleks on ettenähtud 10 000 000 eurot. Samuti panustatakse lasteaedade ehitusse ja kaasajastamisesse sh Päikeseratta maaüksusele moodullasteaia projekteerimine ja kommunikatsioonide rajamine ning Kambja lasteaiahoone projekteerimine. Suurematest taristuobjektidest on kavas veel rekonstrueerida valla teid, projekteerida Tõrvandi keskusala ning vee- ja kanalisatsioonivõrk Külitsele.

Kirjaliku päevakorra põhjal anti samuti ülevaade Kambja Valla Noortevolikogu tegevusest. Kehtestati Ülenurme Muusikakooli õppemaks alates 1. septembrist 2023. Kinnitati Kambja Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis seisuga 22. veebruar 2023. Muudeti Sihtasutuse Ülenurme Areng põhikirja. Algatati ning kinnitati Kullaga külas asuva Lepa maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning lähteseisukohtad. Valiti rahvakohtunikukandidaadid.

Salajase hääletamise tulemusena selgus Kambja valla 2022. aasta tegija või tegu, mis kuulutakse välja 23. veebruaril kell 19 Kambja kultuurikeskuses toimuval Eesti Vabariigi 105. aastapäevale pühendatud pidulikul kontsert-aktusel.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Päevakorravälise punktina andis vallavolikogu liige Toivo Salus istungil üle umbusalduse avalduse abivallavanem Triin Nõmmistule, seoses tänavavalgustuse ehitamisega Ülenurme ja Uhti küla elanikele.
Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla kuus volikogu liiget:
Alan Uibo (VL Ettevõtlik Kambja)
Tarmo Kleimann (VL Ettevõtlik Kambja)
Brit Mesipuu (VL Ettevõtlik Kambja)
Urmas Kink (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
Toivo Salus (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)
Kuldar Lepik (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond)

Järgmine Kambja Vallavolikogu istung toimub 22. märtsil kell 17 Reola kultuurimajas, mil jätkub ka Kambja valla põhimääruse käsitlemine (II lugemine).

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu 22.02.2023 istungilt
JärgmineKambja valla 2022. aasta tegu on Ülenurme spordihoone ümberehitamine (lisatud galerii)