Kestab kaasava eelarve ideede rahvahääletus

1239

31. märtsini 2023 saavad kõik vähemalt 14-aastased Kambja vallakodanikud osaleda kaasava eelarve ideede rahvahääletusel.

Hääletada saab elektrooniliselt VOLISe keskkonnas ja Kambja Vallavalitsuses (Pargi 2, Ülenurme) ning teenuskeskuses (Kesk 2, Kambja) vallavalitsuse tööajal.

Kaasava eelarve hääletusel saavad osaleda ainult elanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kambja vald. Juhul, kui kodanik ei ole veel valda registreeritud, kuid soovib hääletusel osaleda, tuleb end rahvastikuregistris omavalitsuse elanikuks registreerida. Seda on võimalik teha ka posti teel, täidetud vorm tuleb saata Kambja Vallavalitsusse Ülenurmel. Samuti saab elukohateate täita Ülenurmel kohapeal.

2023. aasta Kambja valla kaasava eelarve hääletusel saab valida viie idee vahel

Rahvahääletuse tulemusena viiakse ellu enim hääli saanud ideed. Kui ettepaneku elluviimisel selgub, et selle maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, võib vallavalitsus teha idee autoritele pakkumise esitatu kohendamiseks. Kui seda võimalust ei soovita kasutada, siis teostatakse ideede nimekirja paremusjärjestuses järgmine ettepanek.

2022. aasta kaasava eelarve rahvahääletuse võitis ettepanek kaasajastada Poldrijärve matkarada ning järgnes idee rajada Soinaste külaplatsile mänguväljak.

Lisainfo: Kristi Kull, Kambja Vallavalitsuse arendusjuht, 527 6413, kristi.kull@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142,

marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineRiigimaade rent
JärgmineLinnavere hariduskeskus alustas tegevust