Linnavere hariduskeskus alustas tegevust

660
Ülenurme Lasteaia Nurmepesa Linnavere filiaali töötajad koos lasteaia direktor Mari Sultsiga (esireas keskel). Foto: Liis Rosin

Linnavere hariduskeskuses (endine Rehe hotell) alustas haridusteed 47 lasteaialast. Samuti asuvad keskuses õppima uuest õppeaastast Tõrvandi Kooli õpilased.

Ülenurme Lasteaia Nurmepesa Linnavere filiaalis õpivad hetkel lapsed neljas rühmas. Alates aprillist liitub lasteaiaperega veel 28 last ehk kaks rühma. Lasteaiarühmade komplekteerimine veel kestab. Harulasteaia ruumid on kohandatud vastavalt kehtivatele nõuetele. Lastega töötab personal, kelle teadmised ja oskused on nõuetekohased.

Abivallavanem Liis Rosin loodab 2023. aasta sügiseks kujundada hoonest hariduskeskuse, mis arvestab kõikide majas õppivate laste vajadustega. „Lisaks lasteaialastele ning tegutsevale lastehoiule alustavad sügisel seal teadmiste omandamist Tõrvandi Kooli õpilased,“ sõnas Rosin.

Samuti on tööd alustanud hariduskeskuses olulisel kohal lastevanemate ja seal tegutsevate haridusasutuste koostöö, kus ühiselt soovitakse panustada kogukonna heaollu ning arengusse.

2023/2024. õppeaastal asuvad Linnavere hariduskeskuses õppima Tõrvandi Kooli esimese klassi õpilased. Nendega liituvad Tõrvandi põhikooli teise klassi õpilased, kes tulevad Ülenurme Gümnaasiumist.

Oma koolimaja soovitakse Tõrvandi Koolile saada valmis 2024/2025. õppeaasta alguseks. Põhikoolihoone rajamisega loodetakse Tõrvandisse saada juurde üle 800 koolikoha.

Hetkel on käimas Tõrvandi põhikooli ehitushange. Hanke tulemused selguvad 2023. aasta aprilli keskpaigas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineViimaseid päevi kestab kaasava eelarve ideede rahvahääletus
JärgmineKambja Ignatsi Jaagu kool alustab õpilaste vastuvõttu 1. klassi.