Taotlusi saab esitada kooli kantseleis või elektrooniliselt aadressil kool@kambja.edu.ee. Taotluse vormi saab alla laadida kooli kodulehelt (https://www.kambja.edu.ee/vastuvott-kooli/), täita vajalikud andmed ja saata e-postiga eelnimetatud aadressile. Samal kodulehe aadressil saab tutvuda ka kooli vastuvõtu tingimustega.

Palume dokumendid esitada 5. maiks 2023.

Olete oodatud!

Lisainfo:

Vaike Palla, sekretär, tel 5560 3329, e-post: vaike.palla@kambja.edu.ee

Kino maale
EelmineLinnavere hariduskeskus alustas tegevust
JärgmineVallavalitsuse istungilt 02.03.2023