Kambja vallas kogunes ELVLi siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühm

143
ELVLi siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühma liikmed väljasõiduistungil Kambja vallas. Foto: Marko Ojakivi

9. märtsil 2023 kogunes Kambja vallas, Reola kultuurimajas Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühm. Riigikantselei tutvustas kohtumisel Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõud.

Siseturvalisuse töörühma liikmed peatusid töökoosolekul möödunud aastal kokkulepitud julgeolekupoliitika aluste ja kriisiolukorra lahendamise ning 2024. aasta riigieelarve läbirääkimistega seotud võtmesõnadel. Samuti puudutati kohtumisel kohaliku elu korraldamisega seotud aktuaalseid küsimusi. Kõige sisukama päevakorrapunktina käsitleti Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõud. Uus loodav seadus reguleerib kriiside käsitlemist varasemast täpsemalt, kuid annab kohalikele omavalitsustele juurde ka omajagu tööülesandeid.

Kokkusaamisel osalesid töörühma kuuluvate omavalituste esindajate kõrval ELVLi ja Riigikantselei ametnikud. Abivallavanem Triin Nõmmistu tutvustas külalistele Kambja Vallavalitsuse teenuskeskust, hiljuti avatud rekonstrueeritud Ülenurme spordihoonet ning kohtuti ka Tõrvandi Päästeseltsiga.

Töörühma esimees on Rakvere vallavanem Maido Nõlvak ning aseesimees Kambja abivallavanem Triin Nõmmistu. Kokku kuulub rühma 15 omavalitsuse juhti või siseturvalisusega ja kriisijuhtumisega seotud ametiisikut. Samuti on kaasatud töösse ELVLi töötajad.

ELVLi siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse töörühm on moodustatud tulenevalt omavalitsuste üha suurenevast rollist siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse valdkonnas. Samuti soovist rääkida riigi tasandil läbi omavalitsustepoolsed ootused alates valdkonda puudutavast osast riigieelarves, kui ka õigusloomest kuni elanikkonnakaitse läbimõtestamiseni. Töörühm on loodud koostöös Siseministeeriumiga.

Lisainfo: Triin Nõmmistu, Kambja Vallavalitsuse abivallavanem, EVLi siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühma aseesimees, 5340 3160, triin.nommistu@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineOodatud on abi eesti keele ja kultuuri õpetamiseks peredes
JärgmineMitmekesi Tallinnas Euroopa meistrivõistlustel laskmises