Kambja vallas on märgistatud avalikud varjumiskohad

869

Kambja vallas on märgistatud avalikud varjumiskohad Ülenurmel, Tõrvandis, Kambja alevikus ja Vana-Kuustes.

Ülenurmel on avalikuks varjumiskohaks Ülenurme spordihoone, Tõrvandis lasteaed Rüblik, Kambja alevikus lasteaed Mesimumm ja Vana-Kuustes Kuuste koolimaja. Kõik hooned on nõuetekohaselt tähistatud avaliku varjumiskoha märgistusega. Varjumiskohad asuvad hoonete keldrites.

Päästeamet toob välja, et avalik varjumiskoht on mõeldud eelkõige inimestele, kes ohuhetkel viibivad avalikus ruumis. Isikud, kes ohuhetkel viibivad töökohal või kodus, peaksid paigale jääma ning leidma varjumiseks akendeta ruumi või keldri. Avalikud varjumiskohad on tähistatud tsiviilkaitse märgiga.

Koostöös kohalike omavalitsustega on Päästeamet tähistanud avalikud varjumiskohad üle Eesti. Käitumisjuhise siseruumidesse varjumisest ohu korral leiab SIIT.

Kambja valla elanikkonnakaitset puudutav informatsioon on leitav veebilehelt kambja.ee/elanikkonnakaitse. Viidatud lehele on koondatud info, mis lisaks avalikele varjumiskohtadele käsitleb ka hädaabi, valmistumist kriisiolukorraks, iseseisvat hakkamasaamist, juhiseid ja tegusemist kriisiolukordades jm olulist teavet.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavolikogu 22.03.2023 istungilt
JärgmineVallavalitsuse istungilt 17.03.2023