Tähelinnud kutsuti Baltica pärimuspeole

433
Fotod: Piret Petolai

Alates 1987. aastast toimub kordamööda kõigis Balti riikides pärimuspidu Baltica. See on festival, mis väärtustab paikkondlikku pärimust – tantsu, laule, pillimängu, jutuvestmist, aga ka käsitööd ja toidukultuuri.

Tänavu toimub festival taas kodumail ning kannab nime „Pärimus tõmbab kaasa“.
Enne suurt festivali toimuvad üle-eestilised eelpeod. Kambja Ignatsi Jaagu kooli pärimusrühm Tähelinnud osales 25. märtsil Tartumaa trallami kevadpeol ettemängukavaga „Veeri, veeri päevakene“.
Eelpeo lõpus toimus tagasisidering, kus eksperdid jagasid muljeid ja soovitusi rühmadele.
Suur töö ja hoolas harjutamine kandis vilja – Tähelinnud on oodatud suurele Baltica pärimuspeole Tallinnas.

Suur tänu Tähelindude toetajatele: Andrus Pajumägi, Sippie Guth, Piret Petolai, Kaidi Sägi, Janika Hinto, Egne Rannik.

Tänutundega tegijaile

Marika Lehiste

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 23.03.2023
JärgmineAvatud on jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise taotlusvoor korteriühistutele