Avatud on jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise taotlusvoor korteriühistutele

430
Süvakogumismahutid Ülenurmel. Foto: Marko Ojakivi

Kuni 27. maini 2023 on avatud Kambja valla korteriühistutele (KÜ) jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise taotlusvoor.

Toetuse suurus on kuni 50% projekti maksumusest. Toetuse ülemmääraks on 4000 eurot või 3000 eurot iga ühistaotluses osaleva KÜ kohta.

Kogusummas on võimalik saada toetust rohkem kui mitme ühistu peale rajatakse ühine jäätmemaja või süvakogumismahuti.

Ehitatav jäätmemaja peab mahutama korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks vajalikke konteinereid (segaolmejäätmed, paberi-ja kartongijäätmed, biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed, segapakendid, klaaspakendid).

Süvakogumismahuti paigaldatakse segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biolagunevate köögi-ja sööklajäätmete, klaasi ning segapakendite jäätmeliikidele.

Täpsed nõuded ja info taotlusvoorust on leitav SIIT.

Käesoleva aasta vallaeelarves on ette nähtud jäätmemajade ehitamise ja süvakogumismahutite paigaldamise toetamiseks 24 000 eurot.

Lisainfo: Taivo Prants, Kambja Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt, 5919 3320, taivo.prants@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTähelinnud kutsuti Baltica pärimuspeole
JärgmineKutse Stenbocki majja