Korrektsed andmed rahvastikuregistris lihtsustavad suhtlust vallavalitsusega

323
Kuvatõmmis: rahvastikuregister.ee

Elukoha registreerimise kõrval on tähtis kontrollida rahvastikuregistris, et kontaktandmed oleksid korrektsed ja vastaksid tegelikkusele. Korras andmed aitavad omavalitsusel täita elanike ees oma kohustusi.

Rahvastikuregister sisaldab ees- ja perekonnanime; sünniandmeid (sünniaeg ja -koht); sugu; isikukoodi, kodakondsust, elukoha andmeid; kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress); perekonnaseisu; isiku vanemate, abikaasa, registreeritud elukaaslase ja laste jt vajalikke andmeid.

Oluline on rahvastikuregistris üle vaadata kas sisestatud kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress) on need, mida igapäevaselt kasutate.

Korrektsed andmed rahvastikuregistris annavad omavalitsusele ja riigile mitmesugust teavet oma kohustuste paremaks täitmiseks, tõhustades teabevahetust ning koostööd.

Rahvastikuregistri andmete haldamisel ja väljastamisel juhindutakse isikuandmete kaitse nõuetest.

Allikas: Siseministeerium

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineEesti kirjanduse päev päädis meeleoluka draamakonkursiga
JärgmineOodatud on tagasiside veebipolitseinike töö kohta