Oodatud on tagasiside veebipolitseinike töö kohta

85
Kuvatõmmis: www.politsei.ee

Politsei- ja Piirivalveamet ootab tagasisidet veebipolitseinike töö kohta aastal 2023, et korraldada nende tegevust veelgi paremini.

Oma mõtteid palutakse jagada lingil: https://lsurvey.sisekaitse.ee/783613?lang=et. Küsimustik sisaldab 22 küsimust ja selle täitmine võtab aega keskmiselt 10 minutit. Küsimustik on täielikult anonüümne ning selle saab igal hetkel pooleli jätta.

Vabateksti väljade täitmine ei ole kohustuslik, kuid just vabas vormis tekst võimaldab küsimustiku koostajatel kõige paremini teha sisulisi järeldusi.

Tartu- ja Jõgevamaa veebipolitseiniku ülesandeid täidab Alik Säde. Info piirkonnapolitseinikest Kambja vallast on leitav valla veebilehelt www.kambja.ee/politsei.

Rohkem infot veebipolitseinike tööst: www.politsei.ee/et/veebipolitseinikud

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKorrektsed andmed rahvastikuregistris lihtsustavad suhtlust vallavalitsusega
JärgmineKambja valla kogukondadele jagatakse olulist infot käitumisest kriisiolukordades