Soojusenergia tarbimine ja suured arved

921

Endise Ülenurme piirkonna kortermajade elanikud on käesoleva aasta alguses pöördunud Kambja vallavalitsuse poole seoses detsembrikuu märkimisväärselt suurenenud küttearvetega. Soojusenergia pakkujaks nimetatud piirkonnas on SW Energia OÜ.

Hinnamuutus ja külm ilm

Küttearvete suurenemine on tingitud kahest asjaolust. Esiteks on alates 1. detsembrist soojusenergia müügihind Tõrvandi katlamaja soojatarbijatele 66,10 €/MWh, millele lisandub käibemaks. Hinnatõusuga seotud info oli kajastatud ka novembrikuu vallalehes. Varasem hind oli 49,64 €/MWh. Ülenurme ja Tõrvandi kaugküttevõrgus on käimas suuremahulised ehitustööd – 2019. aasta kevadel valmib täisautomaatne hakkpuidukatlamaja. Uus katlamaja on keskkonnasõbralik ja ei saasta nii palju ümbruskonna õhku ning toodab soojust taastuvenergiast, hakkpuidust. Pärast uue katlamaja valmimist on soojusenergia pakkuja kinnitusel oodata ka soojusenergia hinnalangust. Teine asjaolu on tingitud sellest, et detsembrikuu keskmine õhutemperatuur oli novembrikuu omast madalam, mistõttu tõusis ka soojusenergia maht maja kohta.

Kokkuhoiu toob maja soojasõlm

Soojatootjal on kohustus tagada kõikidele tarbijatele piisavas koguses soojust iga ilmaga ja olenemata hoone asukohast. Kui võtta arvesse soojavõrgu amortiseerumist, siis parajas koguses soojuse jõudmiseks ka kõige kaugematesse tarbimispunktidesse peab katlamajast väljastama kõrgema temperatuuriga soojusenergiat. See võib põhjustada kaugküttevõrgu alguses olevate majade ülekütmise juhul, kui majas puudub soojussõlm. Kui aga väljastada madalama temperatuuriga soojust, siis jäävad võrgu lõpus olevad kodud külmaks. Soojussõlme väljaehitamine on majaelanike ja ühistu kollektiivne otsus, millega stabiliseeritakse toasoojus ning vähendatakse küttearveid. Soojussõlme väljaehitamise ja selle maksumuse osas annab korteriühistutele nõu korteriühistu haldusettevõte. Soojussõlme väljaehitamine ei ole välistatud ka kütteperioodi jooksul.

Uue soojussõlmega paigaldatakse reguleerautomaatika seade, mis jälgib välistemperatuuri ja valib iga päev kõige sobivama küttevee temperatuuri. Nii hoiab automaatika ära liigse kütmise ilma ootamatu soojenemise korral ja ka teistpidi, külmetamise eriti krõbedatel talvepäevadel. Automaatika võimaldab ka seadistada öist toatemperatuuri mõni kraad madalamaks, nii on võimalik küttekulusid veel paar protsenti allapoole tuua.

Soojasõlm peab olema õigesti seadistatud

Vallavalitsuse poole on pöördunud ka ühistud, mille hoonesse on küll ehitatud soojussõlm, kuid elamu on jätkuvalt üle- või alaköetud. Palun pöörduge automaatika seadistamiseks soojussõlme ehitaja või haldusfirma poole, kes juhendab ühistut automaatika kasutamise osas. Soojussõlmede hooldusteenust pakub ka SW Energia OÜ. Täiendavalt kohtub Kambja Vallavalitsus ka SW Energia OÜ esindajatega, et analüüsida tekkinud olukorda ja otsida võimalusi lahenduse leidmiseks, arvestades olemasolevaid süsteeme.

KAMBJA VALLAVALITSUS,
SW ENERGIA OÜ

Kino maale
EelmineOhutusnõu Tõrvandi päästeseltsilt
JärgmineKuuste koolipere kinkis saja-aastasele Eesti riigile sada isevalmistatud kuuseehet