Vaba aja veetmise võimalused Õnnemaal

1278

Alates jaanuarist tutvustame igas lehes Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskuses toimuvaid huvitegevusi ja nende juhendajaid, et saada paremini aimu, mis on huvitegevuste sisu ja kes tegelejaid juhendavad. Noori õpetavad oma eriala professionaalid. Pakume noortele võimalust erinevate huvidega tegelemiseks oma kodukohas.

KERSTI LEIS,
MTÜ Õnnemaa
kersti@onnemaa.ee,
tel. 53315342,
www.onnemaa.aa

ROBOOTIKA

Olen Ranel Sarapuu. Hariduselt olen elektroonik ja viimased aasta aega töötan tehnoloogina tootmisettevõttes. Varasemad 7 aastat tegelesin erinevate LEGO WeDo ja Mindstorms robotite tegemise õpetamisega üldhariduskoolide õpetajatele ning robootikaürituste korraldamisega.

Paljudes lasteaedades ja algkoolides tegeletakse LEGO WeDo õppega, mis on mõeldud vanuseni kuni 9 aastat. LEGO Mindstorms EV3 robotid, mida Ülenurme Pere- ja noortekeskuses kasutame, on mõeldud vanusele 10 aastat ja vanematele. Mindstorms EV3 on mõeldud neile, kes on WeDo-st välja kasvanud ja otsivad keerulisemaid ülesandeid. Samas saab huvi korral alustada robootikaga ka LEGO Mindstorms platvormiga ning tänu visuaalsele programmeerimiskeskkonnale on programmeerimise põhitõdede õppimine lihtne. Põhjus, miks ringis kasutatakse just LEGO Mindstorms roboteid, on väljund väljaspool huviringi, ühilduvus LEGO juppidega ning äärmiselt hea töökindlus. On erinevaid robootika platvorme, kuid väljund on neil ringist väljaspool Eestis kui ka välismaal kesine. LEGO platvormil on aga väljundeid palju.

Tavaliselt oleme noortekeskuse robootikaringiga osalenud FIRST LEGO League ja RoboMiku lahingu võistlustel. Robootikaringis ehitame erinevat tüüpi roboteid ja võtame kohapeal omavahel mõõtu. Sel aastal oleme ehitanud näiteks linnaläbimisraja roboteid, joonejärgimise roboteid, sumoroboteid ja kiirendusroboteid.

RANEL SARAPUU,
robootikaringi juhendaja Ülenurme Pere- ja noortekeskuses

LOOVTERAAPIA

Ivi Mark

Loovteraapia (ingl k creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapia hõlmab nelja spetsialiseerumissuunda: visuaalkunstiteraapia (ingl k art therapy), muusikateraapia (ingl k music therapy), draamateraapia (ingl k drama therapy) ning tantsu- ja liikumisteraapia (ingl k dance and movement therapy). Loovteraapias rakendatakse nn kolmiksuhte printsiipi: terapeut-klient-kunstilooming (Loovteraapaite Ühingu kodulehelt, 10.08.2018.a).

Olen Loovteraapiate Ühingu liige alates 2015. aastast.

Loovtegevustes toetun humanistlikul teoorial põhinevale lahenduskesksele lähenemisele.

Ülenurme Pere- ja noortekeskuses toimuva loovteraapia ringi eesmärk on

  • arendada ja toetada lapse oskusi mänguliselt, et laps õpiks tundma ennast ja teisi;
  • toetada emotsionaalset arengut ja suhteid teistega;
  • maandada lapse pingeid;
  • arendada koostööoskust;
  • arendada lapse loovust;
  • pakkuda lapsele eduelamust ja rõõmu.

Olen 2006. aastal lõpetanud psühholoogia eriala bakalaureuseõppes Tartu Ülikoolis ja 2015. aastal kunstiteraapia eriala magistriõppes Tallinna Ülikoolis, läbinud eripedagoogika aastase täiendkoolituse õppekava „Hariduslike erivajaduste arvestamine kooli õppekasvatusprotsessis“. Täiendavalt olen õppinud loovteraapia meetodeid Northamptoni Ülikoolis Inglismaal ja läbinud erinevaid koolitusi Eestis. Üle kümne aasta olen töötanud rehabilitatsioonimeeskonnas emotsionaal- ja käitumisraskustega lastega psühholoog/loovterapeudina. 2017. aasta oktoobrist olen tööl Tartu Kutsehariduskeskuses kursusejuhatajana noortele, kes on seni kutseõpingutest kõrvale jäänud, kuid tahaksid siiski oma haridusteed jätkata. Kutsevalikuaasta on pilootprojekt, mille ülesanne on vähendada õpingute katkestamist kutsekoolis ning korraldada sujuvam üleminek põhikoolist edasi õppima või tööellu.

IVI MARK,
loovteraapia juhendaja Ülenurme Pere- ja noortekeskuses

VÕITLUSKUNST

Andres Kaljuste

Olen Tartus võitluskunstidega tegeleva Tartu Budoklubi üks juhendajatest. Treeneriametit pean juba kuuendat aastat ja mul on must vöö. Igapäevaselt õpetan võitluskunste nii noortele kui ka vanematele inimestele. Olles ise alustanud võitluskunstide teekonda seitsmeaastaselt, olen õppinud erinevaid võitlusviise ja praegu on tore tegeleda noortega, kes võitluskunstide võlusid avastavad. 2017. aastal panime koostöös MTÜga Õnnemaa Tõrvandi Pere- ja noortekeskuses käima Budoklubi juunioride treeningrühma. Kord nädalas toimuvatel treeningutel õpivad 7-12-aastased noored löögitehnikaid ja kaitset löökide vastu, samuti heiteid ja kukkumisi ning seda, kuidas end kallaletungi vastu kaitsta. Treeningud on mängulised ja võitluskunstitehnika õppimine käib koos üldkehalise treeninguga. Tõrvandi treeningrühmaga saab liituda kogu treeninghooaja vältel.

ANDRES KALJUSTE,
võitluskunsti treener Tõrvandi Pere- ja noortekeskuses

Kino maale
EelmineEsimene õpilasfirma VürfLy sai tegevusloa
JärgmineKirev kultuuriaasta