Emakeelekuu Ülenurme lasteaias

2096
Emakeelepäev. Foto: Diana Külv

Haridus- ja teadusministeerium on kuulutanud 2019. aasta eesti keele aastaks, et arvukate sündmuste ja tegevuste abil Eestimaal eesti keelt väärtustada. Tänavusel aastal tähistatakse nimelt eesti keele kui riigikeele seadustamist 100 aastat tagasi. Märts on selles sündmuste kalendris emakeelekuu.

Meie kauni emakeele väärtustamiseks kutsusime üles meie lasteaia laste peresid pakkuma välja kõige ilusamat eesti keele sõna, mida paberile panna ja koos lapsega kaunistada. Laekunud töödest koostasime lasteaias näituse „Eesti keele kaunis kõla“. Kõige kaunimateks sõnadeks osutusid „armas“, „armastan“, „ema“, „emme“, „vikerkaar”. Suur tänu meie laste tublidele vanematele, kes aktiivselt vastasid meie üleskutsele! Näitust käidi korduvalt koos lapsega vaatamas ja teiste hulgast oma sõna otsimas.

Ülenurme lasteaia pere otsustas panustada traditsiooniliselt emakeelepäeva tähistamisele sedapuhku pisut teise rakursi alt. Õpetajad otsustasid ise, kuidas nad seda päeva lastega tähistavad ja kuidas selle päeva olulisust lasteni viivad. Pokude rühma õpetaja Riina eestvedamisel kogunesid Pokude, Sipelgate, Liblikate ja Naksitrallide rühma lapsed lasteaia saali, et oma huvitavate luuletustega rõõmustada lasteaiakaaslasi ja tähistada emakeelepäeva. Emakeelehommik lõppes ühise laulumänguga „Mu koduke“. Mõmmikute rühma lapsed arutasid ja põhjendasid, miks nad valisid just selle sõna kõige ilusamaks sõnaks eesti keeles, ja räppisid koos õpetajaga rahvaluule baasil „Mari oli mammu…“. Sipsikute rühma lapsed olid koos vanematega valinud luuletuse ja selle kodutööna pähe õppinud. Emakeelepäeval sai iga laps pidulikult kaunistatud saalis rühmakaaslastele oma luuletust ilmekalt esitada ja õpetaja Mari lindistas kogu ettevõtmist. Usun, et meie väike panus emakeele väärtustamiseks jõudis kõigi meie lasteaia lasteni ja laste kaudu vanemateni.

20. märts on rahvusvaheline laste- ja noorte teatripäev, tähistamaks selle kultuurižanri edusamme kogu maailmas. See päev rõhutab, kui oluline on anda inimesele teatrialane haridus juba lapse- ja noorukieas, tuua teater lapseni või viia laps teatrisse. Just sel päeval lavastasid õpetajad lastele käpiknukkudega sirmietendusena eesti muinasjutte kavalast rebasest, rumalast hundist ja paljudest teistest metsaelanikest. Lastele pakkus etendus palju põnevust ja mõistatamist, mis rolli mängib meie rühma õpetaja. See selgus aga alles etenduse lõpus. Meie lavastusest said osa ka kõik Tõrvandi lasteaia lapsed, kellel oli pärast „teatris käiku“ võimalus tutvuda meie lasteaia rühmadega.

Märts on meie lasteaias loov- ja draamamängukuu. Igas rühmas mängitakse koos lastega läbi erinevaid muinasjutte või tehakse omaloomingulisi lavastusi, milles kasutatakse nii kostüüme, näpu- ja käpiknukke või laste endi joonistatud ja meisterdatud nukke. Lapse fantaasial pole piire, andkem sellele siis üheskoos võimalus kasvada loovuseks!

KÜLLI KANN,
Ülenurme lasteaia õppealajuhataja

Kino maale
EelmineRaamatukogu mängupäevad Laululinnu lasteaias
JärgmineLugemine on privileeg!