Ülenurmel ja Tõrvandis odavam kaugküte

722

OÜ SW Energia kehtestas alates 01. juunist soojusenergia müügihinnaks Ülenurme ja Tõrvandi kaugküttetarbijatele 56,50 €/MWh, millele lisandub seadusega ettenähtud käibemaks.

Seni kehtis soojusenergia müügihind 66,10 /MWh, millele lisandus käibemaks.

Konkurentsiameti otsusega (01.11.2018 nr. 7-3/2018 -134 ) on soojusenergia piirhind Ülenurmel 66,60 €/ MWh, lisaks käibemaks.

Kaugküttepiirkonnas valvab õiglase soojahinna üle konkurentsiamet, kes kehtestab igale võrgupiirkonnale selle iseärasusi arvesse võttes sobiva soojusenergia piirhinna. Hinna kujundavad nii soojatootmiseks tehtud investeeringud, püsikulud kui ka kulutused kütusele – kõik kulud kuuluvad hinna sisse.

Tähelepanu!

SW Energia kogub teavet kaugkütte baasil soojendatud tarbevee soovi kohta. Andke oma huvist teada aadressil tarbevesi@swenergia.ee. Sooviavaldust käsitletakse kui infopäringut ja teenuse tarbimiseks see kedagi ei kohusta.

Täiendav teave ettevõtte koduleheküljelt www.swenergia.ee.

 

Kino maale
EelmineXXVII laulu- ja XX tantsupeo «Tule tulemine»
JärgmineAvarii ja põleng