Gümnaasiumi õpilasesinduse tegemistest lõppeval õppeaastal

767

Ülenurme gümnaasiumi õppeaasta on olnud sündmusterohke. Kui kooli õpilasesindus (ÕE) 2018. aasta sügisel esimest korda kohtus, tutvusid uue koosseisu liikmed, kes olid valitud 6.-12. klassi õpilaste hulgast (klassivanemad ja nende asetäitjad), esmalt omavahel. Meenutati eelmise aasta üritusi ja arutati, mida võiks traditsiooniliselt jätkata. Lisaks mõeldi ka selle peale, mida uut võiks tuua alanud kooliaastasse.

Septembris saadi kokku esimese poolaasta plaanid. Kavas oli osaleda esimest korda Eesti õpilasesinduste liidu (EÕEL) konkursil „Salliv kool”, kus meie projekt sai toetust. Projekti viidi koolis läbi oktoobris-novembris ja selle eesmärgiks oli välja selgitada õpilaste teadlikkus sallivusest ja koolikiusamisest ning juhtida tähelepanu abivajaja märkamisele ja probleemses olukorras õigesti tegutsemisele. Selleks käisid õpilastele esinemas külalisesinejad, vaadati foorumteateri etendust ning korraldati erinevaid konkursse.

Möödunud õppeaasta novembris tähistati meeldejäävalt kooli 34. sünnipäeva. Toimus teemakohane viktoriin ja erinevad sportlikud võistlused õpetajate ja õpilaste vahel. Tähistati ka meestepäeva, kus kõik meesterahvad said oma jõu käesurumises proovile panna.

Sügiskuudel osaleti mitmetel üritustel, näiteks võtsime osa noortekonverentsist „Lahe koolipäev“, Tartumaa Osaluskohvikust ja EÕEL-i XXXIX üldkoosolekust. Lisaks sellele pandi sügisel esmakordselt kokku 4.-5. klasside õpilastest koosnev tuumik, kes aitas õpilasesindust algkooli osas. Nii saavad õpilased varakult tundma õppida seda, mida tähendab õpilasesindusse kuulumine.

Aleksandra Nikolajeva.

Detsembris valis ÕE poolaasta aktiivsema liikme, kelleks osutus 9. klassi õpilane Annaliisa Plato. Traditsiooniliselt toimus jõulude ajal ka klassiuste kaunistamise võistlus. Lisaks kujundati õpilasesindusele oma logo, millel on öökull, kes on ühtlasi ka kooli maskotiks. Logo autoriks oli 7. klassi õpilane Aleksandra Nikolajeva.

2019. aasta alguses valmis kolmandal korrusel kaua oodatud puhkenurk, kus õpilastel on võimalus oma vaba aega veeta kott-toolidel või siis 11. klassi õpilaste praktilise tööna valminud pingil istudes. Nurka ilmestab ka Aleksandra Nikolajeva seinamaaling.

Sõbrakuul pandi traditsiooniliselt proovile oma loosiõnn ja otsiti kaheks lõigatud südame teist poolt. Lisaks korraldasid ÕE liikmed mängulise disko algklassidele.

Ka sellel õppeaastal toimus lemmikõpetajate valimine, tulemus selgus emakeelepäeva aktusel. Kasper Suure leiutatud uus hindamissüsteem tõi kõik õpetajad nö ühele pulgale – hindamine toimus olenemata nende õpetatavate klasside arvust. Samas suuri üllatusi tulemustes siiski polnud.

Ülenurme gümnaasium oli esindatud ka kevadisel EÕELi koosolekul. Aprillis käis õpilasesinduse ja selle tuumikuga kohtumas vilistlasest külalisesineja, praegune valla jurist Kaupo Piirsalu, kes on kunagi ise eeskujulikult Ülenurme gümnaasiumi õpilasesindust selle presidendina juhtinud.

6.-10. mail viidi läbi suurem projekt, milleks oli Euroopa päevale pühendatud nädal. Projekti raames käisid koolis külalisesinejad, viidi läbi infotunde, korraldati viktoriine ja näitusi. Projekt esitati ka Euroscola konkursile ning tänu selle eest saadud preemiale külastavad sügisel 24 aktiivsemat asjaosalisest gümnasisti Strasbourgis Euroopa Parlamenti.

Kaja Laan.

Enne õppeaasta lõppu jätkas ÕE juhtkond eelmisel õppeaastal alustatud traditsiooniga valida välja aasta inimene, õpilane ja tegu. Kõik klassid andsid teada oma nominendid ning komisjon langetas otsuse. Tulemused tehti teatavaks kooliaasta lõpus toimunud Ülenurme gümnaasiumi juhtkonna vastuvõtul. Aasta inimeseks valiti Kaja Laan, kes kannab hoolt, et päevasel ajal algklasside maja oleks puhas, ning pärast tunde kontrollib üle ka gümnaasiumi majapoole. Aasta õpilaseks valiti 7. klassis õppiv Aleksandra Nikolajeva, kes tänu oma isikupärasele kunstimeelele ei ole kellelegi märkamatuks jäänud. Aasta sündmuse võitis napilt 12. klasside korraldatud jõulupidu „Ülkuvisioon“

Viimasel koosolekul vaadati tagasi õppeaastal toimunule, valiti õpilasesinduse teise poolaasta aktiivseim liige, kelleks ostus samuti Aleksandra Nikolajeva, ning otsustati, et sellise tegusa õppeaasta lõpus seekord siiski järgmiseks õppeaastaks uut juhtkonda ei valita. Seda tehakse esimesel sügisesel õpilasesinduse suurel koosolekul.

Õpilasesindus tänab oma liikmeid ja kõiki aktiviste ning soovib kõigile ilusat koolivaheaega!

SASKIA MÜRK,
MAARJA- LIIS URI,
LISETE NEEVITS,
Ülenurme gümnaasiumi 2018/2019. õa õpilasesinduse juhtkond

Kino maale
EelmineTähelinnud lustisid rahvusvahelisel pärimuspeol Baltica
JärgmineTänavused koolilõpetajad valla koolides