Üleskutse laulvatele ÜG vilistlastele!

405

Lendleht.Seoses Ülenurme gümnaasiumi 35. aastapäeva pidustustega 19.10.2019 kohtume kooli aulas 13. septembril kell 18.30.

Ära hoia oma häält endale! Tule kohale!

Ülenurme gümnaasiumi koolipere

Kino maale