Kuuste laululapsed laulupeol

486

Tänavusel juubelilaulupeol osales taas rekordarv koorilauljaid üle Eesti. Just kasvava lauljate hulga tõttu on laulupeoprotsess iga peoga keerulisemaks muutunud ja peole pääsemiseks peab rohkem pingutama. Loomulikult on koorilaulu populaarsus rõõmustav nähe, ent väikeste koolide laululastel on suurpeost osavõtt aina keerulisem. Kuuste kooli vanemate klasside tütarlaste ansamblil oli sel aastal õnne – neil oli möödunud kooliaasta jooksul võimalus osa võtta Ülenurme gümnaasiumi lastekoori tööst. Kuuste laste jaoks tähendas see küll kaks korda kuus lisaproove koos Ülenurme kooriga – varaseid ärkamisi ja sõitmist.

Tänan Ülenurme gümnaasiumi õpetajat Tiiu Voorti, kes mõttega kaasa tuli ja nõustus väikese naaberkooli laulutüdrukuid enda koori juurde võtma. Usun, et rongkäigus ja laulupeokaare all kogetu tasus selle lisakoormuse paljukordselt.

SIRLE LORVI,
Kuuste kooli muusikaõpetaja

Kino maale
EelmineReisikiri Kambja valla eakate suvisest ekskursioonist Valgamaale ja mulkide juurde
JärgmineUuenenud lasteaial on uus juht – Merle Kõrgesaar