Uuenenud lasteaial on uus juht – Merle Kõrgesaar

2208
Merle Kõrgesaar

Ülenurme lasteaia värskelt renoveeritud majas alustas 15. juulist tööd uus direktor Merle Kõrgesaar. Enda kohta kirjutab ta järgmist.

Olen lihtne tavaline inimene, kes väärtustab rahulikke inimsuhteid, enesearengut, elutervet huumorit ning positiivset ellusuhtumist.

Minu rollidest elus. Olen ema kahele nüüd juba täiskasvanud lapsele, kellest üks õpib muusikuks ja teine arstiks. Olen elukaaslane toredale ettevõtlikule mehele. Olen tütar oma maailma parimale emale. Olen jalutuskaaslane kahele koonule ja kaheksale käpale. Olen parimaks sõbraks nii mõnelegi heale inimesele. Olen laulukaaslane seitsmele hõbehäälsele naisterahvale. Olen koorikaaslane 30 koorilauljale. Olen õpilane ühes Eesti kõrgkoolis. Olen endine kolleeg mõne väikse Eesti eraettevõtte ja paari suure rahvusvahelise kontserni töötajatele. Ja nüüd olen kolleeg ühes vahvas lasteaia meeskonnas.

Erinevaid rolle elus on mul veelgi.

Minust sai Ülenurme lasteaia direktor, kuna tundsin pärast paljusid aastaid erasektoris tegutsemist, et soovin anda oma panuse Eesti haridusasutuste teadlikku juhtimisse. Õnnelik ning end oma töös edukana kogev õpetaja lasteaias tähendab õnnelikke lapsi, mis omakorda tähendab õnnelikku lapsepõlve meie lasteaia lastele – mul on hea meel, et ma saan olla oluline osa selle kõige kujundamisel.

Palju on uues ametis veel õppimist ja harjumist, kuid mõned nädalad uuel töökohal koos asjalike toetavate töökaaslastega on võimaldanud juba muuta suurt pilti, mille poole Ülenurme lasteaia areng võiks kulgeda, märksa selgemaks. Üks osa sellest saab kindlasti olema lapsevanemate suurem kaasamine oma laste arengusse.

Ise emana tunnen, et iga lapsevanem peab olema ennekõike ise oma laste kõige suurem fänn, eeskuju ja nende arengu toetaja. Nii kasvavad lastest maailmakodanikud, kelle peale ühiskond saab loota. Lasteaed omalt poolt toetab oma tegevusega laste väärtushinnangute, mitmekülgse eakohase arengu ning rohelisema maailmavaate kujunemist usus, et läbi laste mõjutab see positiivses suunas ka nende peresid, seeläbi kohalikku kogukonda.

Olen tänulik ja uhke mulle usaldatud vastutuse eest!

Kino maale
EelmineKuuste laululapsed laulupeol
JärgmineKambja laulukoori Läte 225. hooaeg