Aarike elanikke aitab nüüd õekutsungisüsteem

949
Õe- ja abikutsesüsteem on paigaldatud ja juba töös, abiks hooldajatele ja hooldatavatele. Foto: Margus Kriiva

Novembrikuu tõi Aarike hooldekeskuse klientidele ja töötajatele nende igapäevaellu jälle midagi uut.

Kui sotsiaalkaitseministri 13. detsembri 2018. aasta käskkirjaga nr 99 kehtestati „Taotlusvoor teenusekohtade kohandamiseks dementsusega inimestele“ tingimused ja kord, siis haarasime meie, Kambja vallavalitsuse arendusjuht Kristi Kull ja Aarike hooldekeskuse juhtkond, kohe sellest võimalusest kinni ja hakkasime otsima koostööpartnereid. Tutvusime erinevate hooldekodudele ja haiglatele mõeldud juhtmeta õekutsungi süsteemidega, meie juures kohapeal käis erinevaid esindajaid. Ise sõitsime Otepää tervisekeskusesse seal oleva süsteemiga tutvuma. Tehti erinevaid pakkumisi.

Sobilikuks osutus OÜ Fiider L.E.G., kuna nende poolt pakutav TREX juhtmevaba õekutsungi süsteemi ehitus andis võimaluse paigutada süsteem kolme majja, kus meie klientide elu- ja olmeruumid asuvad. OÜga Fiider on meil aastatepikkuse koostöö kogemus juba ATS-süsteemi haldamisega.

Kirjutasime taotluse, mis ka rahuldati. Projekti maksumuseks kujunes 18 288 eurot, millest Sotsiaalministeeriumilt taotletav summa oli 15 544,80 eurot ja omafinantseeringu summa 2743,20 eurot SA Aarike Hooldekeskus eelarvest.

Kui algselt oli projektis ette nähtud õekutsungi väljaehitamine vaid korterelamusse, siis tänu erinevatele hinnapakkumistele ja otsusele võtta vastu OÜ Fiider pakkumine saime lahenduse kõigile kolmele majale.

Õe- ja abikutsesüsteem on paigutatud peamajja, alumisse majja ja kortermajja. Süsteemi koostamine ja kasutuselevõtt on muudetav vastavalt vajadusele ja sõltuvalt klientide tervislikust seisundist. Nii on võimalik kasutada häirenuppe ja vastuvõtjaid, piipareid, kutsenuppe, kukkumisanduriga randmenuppe ja seinanuppe. Nüüd on igal hooldustöötajal, kes parasjagu tööl, oma piipar ja ta saab kohe teada, kui kuskil vajatakse abi, ning ühtlasi kutsuda endale lisaabi, kui selleks on vajadus.

Antud süsteem annab turvatunde nii töötajatele, klientidele ning kaudselt ka klientide lähedastele ja kohalikele omavalitsustele, kelle kliendid meil viibivad.

Tööd lõpetati ja valmistöö anti üle 11. novembril. Ees ootas veel õekutsungisüsteemi väljaõpe koos kõigi hooldekeskuse töötajate instrueerimisega. Igapäevatöös on juba üksikud väljakutsed toimunud.

Täname sotsiaalministeeriumi, Kambja vallavalitsust, OÜd Fiider L.E.G. ja hooldekeskuse oma töötajaid ja kliente, nende sugulasi, kohalike omavalitsusi, kes antud tegevuse heaks kiitnud ja sellele kaasa aidanud!

ELLE OTT,
SA Aarike Hooldekeskus juhataja

Kino maale
EelmineMeeleolukas valik laulupeoplakateid alustas rännakut Kambjas
Järgmine65 aastat Ülenurme lasteaeda