Raamatulaenutamine hakkab toimuma arvuti abil

185

Käesolevast aastast alates kleebitakse Kambja raamatukogus uutesse raamatutesse arvelevõtmisel üksnes vöötkoodid, mistõttu neid on võimalik lugejaile laenutada ainult internetipõhise raamatukogundusprogrammi Urram vahendusel. Urramiprogramm on kujundatud sellisena, et iga lugeja kohta kogutakse registreerimisel mõningaid andmeid: ees- ja perenimi, sünniaeg, isikukood, aadress, telefoninumbrid, e-posti aadress, töö- või õppimiskoht. Seetõttu peaksid kõik lugejad raamatukokku tulles kaasa võtma dokumendi, millel on kirjas isikukood. Isikukoodi esitamist soovitakse ka õpilastelt (vanemad võiksid nooremaid lapsi aidata isikukoodi esitamisel: kirjutage isikukood ja lapse nimi paberilipikule, mida laps saaks raamatukogus näidata).

Tasapisi vöödkoodistatakse kogu Kambja raamatukogu fond ja edaspidi laenutatakse kõiki raamatuid vaid arvuti vahendusel.

Kino maale