Mälestame

280

Avo Kade
27.3.1948 – 10.6.2003, Aarike HK

Jevgenia Kusnetsova
19.10.1922 – 11.6.2003, Kaatsi

Natalja Kartofeleva
9.10.1922 – 11.6.2003, Lalli

Johannes Müller
20.10.1934 – 16.6.2003, Pühi

Armilde Luik
5.6.1924 – 2.7.2003, Aakaru

Johannes Kähr
17.1.1949 – 13.7.2003, Kambja

Kino maale