Kambja naised Balti riikide maanaiste ühenduse konverentsil

224

Lätimaal Jelgavas toimunud Balti riikide maanaiste ühenduste konverentsil esindas Eestit Tartu Maanaiste Liidu delegatsioon, mille koosseisu kuulus ka Kambja naisseltsi Tilde esindajad Malle Kortspärn ja Tiia Zeigo.

Balti riikide maanaiste tihedam koostöö algas käesoleva aasta kevadel, kui Tartu Maanaiste Liidul käis külas Läti maanaiste delegatsioon. Balti riikide naiste ühine minevik ja enamvähem võrdväärne majanduslik olukord mõjusid ühistegevuse kavandamisele virgutavalt.

Lätimaal Jelgavas 10. oktoobril toimunud kolme Balti riigi maanaiste ühenduste konverents oli taasloodud koostöösidemete esimene vili. Eestit esindas konverentsil Tartu Maanaiste Liidu 40-liikmeline delegatsioon.

Konverentsist osavõtjad tõdesid, et probleemid on nii Eestis, Lätis kui Leedus väga sarnased. Samas on Eesti naisorganisatsioonid suutnud oma vajalikkust tõestada ja erilisi probleeme kohalike omavalitsustega meil ei ole. Lõunanaabritel on veel kahjuks vastupidi.

“Meie Lehe“ info põhjal Toivo Ärtis

Kino maale