13.9 C
Kambja
Pühapäev, 21.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKäes on tulude deklareerimise aeg

Käes on tulude deklareerimise aeg

Aasta algusest töötavad Maksu- ja Tolliamet ühisametina ja seniste kohalike maksuametite baasil moodustati neli Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku maksukeskust – Põhja, Lõuna, Ida ning Lääne maksukeskused. Maksumaksjaid teenindavad maksukeskuste teenindusbürood, mis asuvad kõik endiste Maksuameti kohalike asutuste ruumides. Maksumaksjatele tähendab aga aasta algus endiselt, et tarvis on deklareerida eelmise, 2003. aasta tulud.

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?

Tuludeklaratsiooni peavad esitama residendist füüsilised isikud eelmise kalendriaasta tulude kohta. Te ei pea tuludeklaratsiooni esitama, kui:

 • te olete saanud kalendriaasta jooksul maksustatavat tulu ainult töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötamisest, tegutsemisest juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena ning ajutise töövõimetuse hüvitisest, kui nendelt väljamaksetelt on tulumaks kinni peetud tulumaksuseaduses ettenähtud summas; või
 • teil puudus maksustamisperioodil maksustatav tulu; või
 • teie kogutulu maksustamisperioodil ei ületanud maksuvaba tulu, 12 000 krooni.
  Siiski peate igal juhul tuludeklaratsiooni esitama, kui olete füüsilisest isikust ettevõtja või olete omanud maksustamisperioodil madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku aktsiaid, osasid, hääli või õigust juriidilise isiku kasumile.
 • Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg 2003. a tuludeklaratsioonide esitamise tähtaeg on 31. märts 2004, kuid soovitame Teil deklaratsiooni esitamist siiski märtsi lõpupäevadele mitte jätta.

  Kuidas tuludeklaratsiooni esitada?

  Tuludeklaratsiooni esitamiseks pakume Teie jaoks mugavaimat ning sobivaimat võimalust – kas esitada deklaratsioon elektroonselt või paberil, kas valida juba täidetud vorm või täita see ise.

  Tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuameti kaudu

  Mugavaim ning kiireim võimalus on esitada tuludeklaratsioon elektroonselt e-maksuameti kaudu. Kui te pole veel e-maksuameti kasutaja, aga olete kas Ühispanga, Hansapanga, Sampo panga, Krediidipanga või Nordea panga internetipanga klient, siis saate e-maksuameti lepingu sõlmida elektroonselt ja mugavalt oma internetipanga kaudu, ilma maksuametisse kohale minemata. Kui teil on ID-kaart või eelnevalt Maksuameti kohalikus asutuses (alates 01.01.2004 Maksu- ja Tolliameti maksukeskuse teenindusbüroos) sõlmitud autentimise leping, saate e-maksuametisse siseneda ja deklaratsiooni esitada maksuameti kodulehekülje kaudu Deklaratsiooni vorm e-maksuametis on lihtne ja ei ole võrreldes eelmise aastaga oluliselt muutunud. Deklaratsioon e-maksuametis on eeltäidetud. See tähendab, et sellele on juba kantud järgmised andmed teie ning teie maksustamisperioodi tulude ja kulude kohta:

 • teie rahvastikuregistri aadress;
 • pangakonto number ja omaniku nimi;
 • tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (tulumaksuga maksustatavad väljamaksed ja kinnipeetud tulumaks, töötuskindlustusmaksed, kogumispensionimaksed);
 • makstud ajutise töövõimetuse hüvitised (haigusrahad);
 • pensionid;
 • tasutud koolituskulud;
 • makstud õppelaenu intressid;
 • tasutud pensionikindlustuse maksed;
 • laste andmed (juhul, kui need olid eelmise aasta deklaratsioonil).
 • Kui esitate elektroonse deklaratsiooni, siis on Teie kohustuseks kontrollida deklaratsioonile kantud andmete õigsust. Vajadusel tehke deklaratsioonil oma parandused ja täiendused. Samuti peate ise juurde lisama tulude või kulude andmed, mis eeltäidetud deklaratsioonil ei kajastu.
  Kui teil arvuti või internetiühendus puudub, kuid soovite deklaratsiooni e-maksuameti kaudu esitada, siis on teie käsutuses teenindusbüroode kliendiarvutid.
  Tuludeklaratsiooni esitamine paberil

  Ka paberdeklaratsiooni esitajatele pakume eeltäidetud deklaratsiooni. Paberil eeltäidetud deklaratsiooni saamiseks tuleb minna teenindusbüroosse ning kaasa võtta isikut tõendav dokument. Eeltäidetud paberdeklaratsioonile kantud andmed tuleb samuti üle kontrollida, kui tarvis, teha selle vajalikud parandused ja täiendused, deklaratsioon allkirjastada ning anda kas teenindusleti töötajale, panna selleks ette nähtud postkasti teenindussaalis või saata postiga.
  Loomulikult on võimalik kasutada ka tühja paberdeklaratsiooni vormi, mida saab teenindusbüroodest või välja printida maksuameti kodulehelt Internetis.

  Abi tuludeklaratsiooni täitmisel

  Tuludeklaratsiooni esitamisel ja täitmisel saate abi Maksu- ja Tolliameti infotelefonilt 1811, mis töötab argipäeviti kell 7–21 Küsimused võite saata ka infomeilile: maksuamet@ma.ee.
  Teenindusbüroodes on saadaval:

  • deklaratsioonide vormid
  • deklaratsiooni täitmise juhend ja lühijuhend.
  • 2003. a tulude deklareerimise teenusstandard, mis annab põhjaliku ülevaate deklareerimise protsessist, tähtaegadest, samuti maksumaksjate kohustused ning Maksu- ja Tolliameti lubadused tuludeklaratsioonide esitamise perioodil
  • maksumaksjatele, kelle emakeel on vene keel, on nii deklaratsioonide vormid, deklaratsiooni täitmise juhend kui teenusstandard vene keeles.

  Vormid, juhendid ja standardi nii eesti kui vene keeles leiate ka maksuameti koduleheküljelt rubriigist Maksumaksjale/Füüsilisele isikule. Maksuameti kodulehelt leiate ka teenindusbüroode kontaktandmed ja lahtiolekuajad. Maksuameti teenindusbürood võtavad deklaratsioone vastu ka paljudes kohalikes omavalitsustes. Informatsiooni – kas, kus ja millal – saate kohalikust omavalitsustest, maksuameti teenindusbüroost või maksuameti kodulehelt.
  Maksu- ja Tolliamet on kohustatud tagastama enammakstud tulumaksu hiljemalt 1. juuliks; maksumaksjatele, kes deklareerivad ettevõtlustulu ja/või kasu vara võõrandamisest, tagastatakse tulumaks hiljemalt 1. oktoobriks.

  Deklaratsiooni vorm
  Kontaktandmed
  Palgatulude ja muude 26% tulumaksuga maksustatavate tulude deklareerimine

  Muu tulu, mis kuhugi ei sobinud, märgiti eelmine aasta tabelisse 7. Sellel
  aastal on tabelit 7 laiendatud (7.1 ja 7.2) ja lisaks muu tulule märgitakse
  seal ka osaniku või liikme tulu juriidilise isiku staatust mitteomavas Eesti
  isikute ühenduses või varakogumis.

  Samal teemal:

  » e-maksuamet

  Loetumad